Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Ученици работят в класна стая с интерактивен дисплей и zSpace

145. ОУ „Симеон Радев” е едно от най-големите и най-предпочитани основни училища в гр. София.

За нас от Юнион Интерактив 145. ОУ „Симеон Радев” представлява и един от най-мащабните ни проекти. Въпреки, че е основно училище, 145. ОУ „Симеон Радев” приема и работи с над 1000 ученици.

„За миналата година неизвинените отсъствия в това училище са били около 100. Децата предпочитат да са в клас!” 

деца работят на zSpace в 145.ОУ "Симеон Радев"
Учениците в 145.ОУ “Симеон Радев” – гр. София в междучасие, след открит урок с различни образователни технологии

Така започва репортажът за проведеният открит урок по биология в училището. „Фактът, че децата предпочитат да са в класната стая е нещо, което безкрайно ни радва, обнадеждава и ни кара да вярваме, че работим в правилна посока, с правилните модели на работа и те дават своите резултати.” – споделят управителите на Юнион Интерактив. Повече от две години работим заедно с 145. ОУ „Симеон Радев”, като тази година приключихме и последната фаза на технологична модернизация на класните стаи и учебния процес в класните стаи. Училището инвестира доста значителен ресурс последните две години, разпределен на фази, което доказва, че моделът работи, ефективен е и връща интереса на децата към учебния процес. В противен случай нещата щяха да приключат още на първа фаза. В момента 145. ОУ „Симеон Радев” е изцяло оборудвано с интерактивни дъски или интерактивни дисплеи, които се използват в комбинация с образователния софтуер на mozaBook Classroom по огромна част от предметите. Освен това 145. ОУ „Симеон Радев” е и първото училище в София, което още миналата година въведе новата за българското образование технология на zSpace® в своя учебен процес, чрез която децата могат да се докоснат до човешкото сърце, мозъка, клетката, различни анатомични структури, ДНК строеж и много много други под формата на виртуални 3D холограми. По този начин, освен, че предоставя възможност за едно по-практически ориентирано обучение на своите ученици, 145. ОУ „Симеон Радев” дава заявка за развитието на ключови компетентности, умения и познания в дисциплините от т.нар. STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) цикъл – дисциплини, които са основополагащи за професиите и кариерното развитие на бъдещото поколение.  

деца работят на микроскопи в час по биология
Ученически микроскопи в класната стая

Самият урок, който се проведе в училището, показа комбинация от интерактивен дисплей и работа с учебния софтуер за интерактивни дъски „MozaBook Classroom”. Учителят демонстрира и обясни в детайли теоритичната част на урока, а използвайки 3D модели, показани на дъската, за децата бе много по – лесно и приятно да усвоят преподадения материал. Интерактивната дъска в класната стая позволява достъп на целия клас до електронно съдържание,а всички материали от работата по дъската могат да се запазят на електронен носител (Word, PDF, PPT), който е унифициран и лесно и бързо споделим през всякакви комуникационни платформи. Моделът за работа е стандартизиран и лесен за прилагане в класната стая, тъй като е съобразен с характеристиките на учебната програма и текущия учебен процес по модел на фронтално обучение, предлагайки същевременно въвеждане на модерни и по-разчупени подходи на преподаване.

По – нататък урокът продължи с практически упражнения, едно от които даде на децата възможността да видят как изглеждат различните клетки с помощта на дигитален микроскоп, а най-интересната част за всички несъмнено бе, когато учениците изпълниха практически задачи  във виртуалната реалност с помощта на учебните станции на zSpace®. Там те успяха да разгледат в най-голям детайл устройствата на животинската и растителната клетка, да направят дисекция на отделните части на клетките и органите, които те изграждат, да разучат функциите на всяка една част и да ги сглобят обратно.

zSpace® е хардуерна система, която позволява на използващите я да визуализират, създават и съпреживяват уроците по начин, уникален и невъзможен в традиционната компютърна среда. Чрез zSpace® може да бъдат създадени иновативни и единствени по рода си в България STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) лаборатории, които доказано стимулират учебния процес и водят не само до разширяване на знанията на учащи се, но и на интереса им към дадената наука, което отново би могло да послужи като двигател за опознаването на даден материал в дълбочина. Макар и от скоро в България (от 2017г.), продуктът вече се радва на огромен интерес сред учители, ученици и директори на учебни заведения.

Учителите споделят, че са напълно наясно с това, че процесът на дигитализация по света не може да бъде спрян, а сферата на образованието неминуемо ще бъде повлияна от този процес и най-правилният подход би бил да извлечен максилмална полза от всяка еднa технология, която би служила в полза на учениците.

Учител преподава на интерактивен дисплей
Учителите в 145.ОУ “Симеон Радев” – гр. София използват модерна интерактивна техника при воденето на учебните си часове.

Целта на фирма Юнион Интерактив е да върне децата в училище! Нека ги накараме да стоят в клас, да споделят, да гледат с интерес, да разказват вкъщи за това, което са правили в час. Това в последните години се случва все по-рядко, защото децата на 21.век, т.нар. „Z-генерация” общуват на различен език, а именно технологията – тя е тази, която може да им покаже, разкаже, да отвори хоризонта на мисълта им и да провокира интереса им към ученето. Учебният материал не е скучен, скучен е начина, по който го усвояваме и упражняваме.

Юнион Интерактив е готова да консултира и работи с всяко училище, което е готово да предприеме стъпката към дигитализиране на образованието, предлагайки нови модели на работа, нови технологии в класната стая, нови познания, умения и резултати за децата!

145. ОУ “Симеон Радев” – гр. София -интерактивни технологии, 3D и виртуална реалност в класната стая!

Leave a Reply

Your email address will not be published.