Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Тук ще представим резултатите от изпълнението на един от най-впечатляващите технологични проекти, който ние от Юнион Интерактив завършихме – Изграждане на мултифункционален иновативен център в ОУ ‘’Св. Иван Рилски’’ – гр. Перник. Щастливи сме, че имахме възможността да работим по този проект не само защото ОУ ‘’Св. Иван Рилски’’ е едно от най-дейните и активни училища по отношение на въвеждането на иновации и дигитализация на учебния процес, но и защото замисъла на проекта е до голяма степен в унисон с нашите лични виждания и разбирания за правилно и ефективно въвеждане на технологии в клас.

А ето и какво създадохме:

Проектът включваше създаването на три архитектурно, смислово и технологично обособени учебни пространства в рамките на мултифункционалната зала – централно презентационно и обучително пространство, кът за езиково обучение и кът по природни науки за дигитално обучение и експериментална дейност във виртуална среда.

Централното презентационно пространство включва модерна интерактивна система с работен софтуер. Чрез тази технология бялата дъска остава в историята, а целия учебен процес преминава на дигитален носител, който е леснодостъпен и споделим с учители, ученици, родители и други институции. Към това централно пространство сме добавили софтуера на mozaBook Classroom, който дава достъп на преподавателите до огромен учебен ресурс с повече от 1000 3D модела, десетки интерактивни приложения, образователни видеа и стотици работни тетрадки. Всичко това е достъпно и базирано на една огромна по мащаб международна облачна платформа, където учебни ресурси и дигитално съдържание биват споделяни от хиляди образователни институции и учебни заведения от цял свят. Целта е максимално да скъсим връзката за обмен на информация и добри практики дори на международно ниво.

Не на последно място централното пространство разполага и със софтуерен пакет за създаване на интерактивна виртуална класна стая за дистанционно обучение и провеждане на конферентни срещи от разстояние. Софтуера представихме на миналогодишната ИКТ конференция. Чрез него училището може да е домакин на виртуални работни срещи с други институции, да провежда регионални дистанционни обучения, както и да дава възможност на деца със СОП активно да присъстват и участват в учебния процес от удобството на своя дом.

Крайният резултат:

 • Цялостна дигитализация на учебния процес
 • Използване на огромно количество допълнителни учебни ресурси за по-добра визуализация и демонстрация на учебния процес
 • Максимален достъп на деца и ученици до тези ресурси
 • Създаване на локален институционален ‘’облак’’, част от огромна международна облачна платформа на Mozaik Education с връзка и достъп до споделени материали на хиляди образователни институции от цял свят
 • Създаване на виртуална класна стая за провеждането на дистанционно обучение и работни срещи от разстояние, на които училището да бъде домакин
 • Улеснен достъп до учебно съдържания и работния процес в клас за деца със СОП

Кът за езиково обучение:

Работното пространство разполага с интерактивен дисплей на електрическа мобилна стойка, което позволява да се свали и да се ползва като интерактивна маса. По този начин технологичното оборудване предлага цялостна дигитализация на фронталното обучение. Освен това са налице и необходимите условия за разчупване на учебния процес чрез въвеждането на проектно-базирани дейности и игрови елементи или напоследък популярния метод (особено в чуждоезиковото обучение) на ‘’Gamification’’. В технологично отношение работната среда позволява работа с електронни учебници, онлайн платформи и допълнителни дигитални ресурси и мултимедия към учебните системи, както и прилагане на модерния модел на ‘’смесено обучение’’ и метода на ‘’обърнатата класна стая’’ като част от смесеното обучение.

Крайният резултат:

 • Технологична учебна среда, която позволява цялостна дигитализация на учебния процес
 • Употреба на електронни учебници
 • Прилагане на модела на ‘’смесено обучение’’
 • Прилагане на допълнителни модерни методики: ‘’обърната класна стая’’ и ‘’Gamification’’
 • Възможност за работа с други институции, в т.ч. чуждестранни учебни заведения
Проект на мултифункционална технологична зала с образователни технологии и софтуер за обучение на ученици и обучение на преподаватели в ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник.
Кът за чуждоезиково обучение

И накрая, но, може би, най-интересната част – къта по природни науки.

Той е оборудван с интерактивен дисплей, чиято цел отново е дигитализация на учебния процес. Освен това къта разполага с т.нар. виртуална STEM лаборатория чрез въвеждането на станцията за виртуална реалност на zSpace. Тук е момента да отбележим, че ОУ ‘’Св. Иван Рилски’’ е първото училище в България, въвело иновативната технология на zSpace в клас в началото на тази година.

Виртуално обучително пространство по природни науки - ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник
Кът за обучение по природни науки и фронтално обучително пространство с интерактивен дисплей- ОУ “Иван Рилски” – гр. Перник

Така, в технологично отношение идеята на работния кът по природни науки е да осигури необходимата учебна база за провеждането на тифазови уроци и класни занимания. Трите фази включват електронно представяне на учебния материал, в т.ч. и писането по дъската, демонстрационна част в дигитална среда чрез 3D модели и интерактивни приложения и трета фаза – практическа и експериментална дейност чрез учебните станции за виртуална реалност на zSpace.

Подобен учебен модел показахме на Четвъртата национална ИКТ конференция през 2017 година в гр. Перник с помощта на преподаватели и ученици от ОУ ”Св. Иван Рилски” – гр. Перник.

Завършен проект в ОУ ”Св. Иван Рилски” – гр. Перник

Leave a Reply

Your email address will not be published.