Microsoft Global Trainig Partner

През м. юни 2020 Юнион Интерактив получи статут на Global Training Partner към Microsoft.
Екипът на Юнион Интерактив ще предлага обучения, свързани с интеграция и работа на Microsoft 365 (в т.ч. и Microsoft Teams), Windows и Minecraft.
Предстои повече информация относно провеждането на обучения до края на тази и следващата учебна година.

Microsoft Global Trainig Partner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top