Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Национална програма „Професионално образование и обучение“ 2022

Кандидатствайте за подобряване на материално-техническата база и закупуване на модерно оборудване и софтуер за професионално обучение

Краен срок: 17.06.2022 г.

Максимална сума за кандидатстване: 100 000,00 лв.

Минимален размер съфинансиране: 10%

Технологии и софтуер, насочени към професионалното обучение

Стандартна техника за модернизация на фронталното обучително пространство:

Интерактивни дисплеи

Здрави и изключително модерни интерактивни дисплеи за класни стаи и учебни кабинети. Интерактивните дисплеи са част от всяка модерна класна стая. 

Това се дължи на тяхното качество и удобство при работа. Интерактивния дисплей се стартира с натискането на едно копче, което гарантира безпроблемна работа за всеки учител или ученик.

 

Интерактивният дисплей съчетава всички компоненти на интерактивната дъска, проектора и компютъра в едно устройство.

Специализирана симулационна техника и симулационен софтуер за обучение и работа във VR/AR

Електротехника:

Хардуер

zSpace®

Стереоскопични 3D лаптопи zSpace® Inspire и работни станции zSpace® AIO. Оптимална образователна VR/AR технология, насочена към STEM обучението.

Софтуер

Franklin's Lab

Софтуер за провеждане на експерименти с електрически вериги и компоненти от електрически вериги.

Electrical Control

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Представя структурите и работните принципи на електроуредите с ниско напрежение в реалистична среда чрез виртуална и добавена реалност (VR/AR).

Автомобилостроене:

Хардуер

zSpace®

Стереоскопични 3D лаптопи zSpace® Inspire и работни станции zSpace® AIO. Оптимална образователна VR/AR технология, насочена към STEM обучението.

Софтуер

VR Automotive Expert

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Учениците могат да разглеждат симулации на различни автомобилни системи и да достъпват различни 3D ресурси, позволяващи им да се подготвят за практическа реализация в автомобилната индустрия.

VR Automotive Mechanic

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Продължение на VR Automotive Expert. Това е виртуален "сервиз", където учениците отстраняват проблеми по автомобила и разрешават различни казуси.

VR Electric Automotive Mechanic

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Позволява на учениците да практикуват сглобяването и разглобяването на електромобили и различните им системи в рамките на виртуален "сервиз".

VR Hybrid Automotive Mechanic

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Изследвайте безопасно двигателя и трансаксел системата на Toyota Prius (хибрид). VR Hybrid Automotive Mechanic се състои от 3 модула: двигател, трансаксел система, структура и принципи на силното предаване.

Анатомия и медицина:

Хардуер

zSpace®

Стереоскопични 3D лаптопи zSpace® Inspire и работни станции zSpace® AIO. Оптимална образователна VR/AR технология, насочена към STEM обучението.

Софтуер

Human Anatomy Atlas

Изследвайте системите на човешкото тяло в стереоскопично 3D с повече от 4,600 анатомични структури.

VIVED Anatomy

Софтуер за обучение по анатомия. Пълна репрезентация на човешкото тяло, както и различни анатомични системи или отделни органи.

VIVED Chemistry

Виртуална лаборатория по химия, където може да сглобявате атоми, разглеждате молекули, както и да провеждате реактивни опити в безопасна среда.

Механика, хидравлика и пневматика:

Хардуер

zSpace®

Стереоскопични 3D лаптопи zSpace® Inspire и работни станции zSpace® AIO. Оптимална образователна VR/AR технология, насочена към STEM обучението.

Софтуер

Advanced Manufacturing Hydraulics

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Предназначен за подготовка на знания и умения за работа с водно задвижвани компоненти и хидравлични системи.

Advanced Manufacturing Mechanical

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Предназначен за подготовка на знания и умения в областта на производство, логистика и поддръжка.

Advanced Manufacturing Pneumatics

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Предназначен за подготовка на знания и умения за работа с пневматично задвижвани компоненти и системи.

Автоматизация и индустриална роботика:

Хардуер

zSpace®

Стереоскопични 3D лаптопи zSpace® Inspire и работни станции zSpace® AIO. Оптимална образователна VR/AR технология, насочена към STEM обучението.

Софтуер

Industrial Robotics Expert

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Запознава обучаващите се с основите и стандартите в автоматизираните системи и индустриалната роботика в стереоскопичен 3D режим.

Industrial Robotics Mechanic

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Позволява на обучаващите се да практикуват сглобяване/разглобяване, с особен акцент върху превантивната поддръжка и общи процедури за производство на роботи и автоматизирани системи.

Учебни комплекти за експериментална дейност в областта на електроника, програмиране и роботика с Arduino:

Arduino Edication Starter Kit

Arduino Education Starter Kit съдържа целия хардуер и софтуер, от който се нуждаете за осем ученици (в групи по 2). Получавате достъп до уроци, бележки за учителя, упражнения и ресурси, включващи дейности, концепции, история и интересни факти.

Arduino Braccio ++

Arduino Braccio ++ е роботизирана ръка, предназначена за гимназиален етап на образование, включително професионални гимназии и университетски технологични институти или за напреднали гимназисти, изучаващи природни науки и технологии, инженерство, математика.

Arduino CTC GO! - Core Module

CTC GO! – Core Module е програма за първи стъпки, включваща осем урока, осем ръководени проекта, и шест самонасочващи се проекта, които учат учениците как да използват електроника и им дава въведение в програмирането и кодирането.

Arduino Engineering Kit Rev2

Arduino Engineering Kit Rev2 е универсален, практически инструмент за обучение, който демонстрира ключови концепции за системи за контрол, основни аспекти на мехатрониката и програмирането на MATLAB® и Simulink®.

Arduino Explore IoT Kit

С Комплекта Arduino Explore IoT можете да накарате ученици в гимназиален етап да започнат със създаването на свързани устройства бързо и лесно. Те ще се научат как да изграждат свързани с интернет обекти, като следват съдържанието с поетапни уроци за десет различни дейности.

За въпроси, консултация или поръчки

Национална програма „Професионално образование и обучение“ 2022