Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Национална програма “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”

Кандидатствайте с Юнион Интерактив до 27.06.2022 по модул 1 за изграждане на съвременни кабинети за работа на децата и учениците в различни направления – науки, технологии, изкуства, спорт, както и за логопедична работа.

Бенефициенти по Модул 1

Бенефициенти са ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, центрове за превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици; астрономически обсерватории и планетариуми; НДД – специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

Дейности по Модул 1

Изграждане на съвременни кабинети за работа на децата и учениците в различни направления – науки, технологии, изкуства, спорт, както и за логопедична работа.

Максимална стойност на проект: 25 000 лв.

Кандидатствайте с Юнион Интерактив за закупуване на:

учител и ученик работят на интерактивна дъска с проектор

Интерактивни технологии

Интерактивни дъски, интерактивни дисплеи или интерактивни маси - интерактивните технологии са неизменна част от модерните STEM центрове и кабинети.

VR/AR и 3D технологии

Последно поколение VR/AR технологии - zSpace AIO и zSpace Inspire за Вашия модерен STEM център, с които ще визуализирате STEM съдържание в стерео 3D.

Роботика и програмиране

Комплекти по електроника, програмиране и роботика, които подготвят Вашите ученици за различни STEM професии, сред които Arduino е име за стандарт.

различни мини приложения и симулации в софтуера - закупуване на лиценз от официален дистрибутор за България - Юнион Интерактив ООД

Образователен софтуер

Образователен софтуер с насоченост към различни STEM дисциплини. Разнообразие от софтуерни приложения за интерактивни дисплеи и VR/AR технологии.

За въпроси, консултация или поръчки

Национална програма “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”