Всичко, което Ви е необходимо, за създаването на забавни, ангажиращи и ефективни STEAM уроци за ученици в гимназиален етап.

Ангажирайте учениците в гимназиален етап в различни STEAM дисциплини, научете ги как да използват технологията като инструмент в забавна, ангажираща и практическа учебна среда и как да прилагат тези свои познания към реалния свят.

Като модулна интердисциплинарна програма, CTC GO! предоставя на учителя лесен и практически ориентиран подход към STEAM концепции чрез проектно-базирано обучение и позволява на учениците да създават и тестват серия от различни проекти и практически експерименти.

Обобщено – Вие давате на Вашите ученици това, което им е необходимо, за да създават, учат и да се развиват, докато практическият подход и работата в екип ги научава на важните за 21. век умения.

Основен комплект

CTC GO! – Основният комплект е начална програма, включваща осем урока,  осем проекта и шест самостоятелни проекта, които учат учениците как да използват електроника и им предоставя въведение в  програмирането. Трудността на уроците се повишава от самите основи до изучаването на различни програмни възможности и създаването на вериги за различни сензори и задвижващи устройства.

По време на осемте проекта, учениците упражняват създаването на механични структури и прилагането на познанията, натрупани по време на уроците. След като завършите уроците и проектите, ще сте готови и ще имате самочувствието да преминете към шестте самостоятелни проекта.

В края на програмата, учениците ще сглобят елктромеханичен модел по техен собствен дизайн, за да тестват своите умения.

Повече детайли за онлайн съдържанието…

Комплектът CTC   GO!   предоставя   онлайн съдържание за учителите   с всички материали, необходими за всеки урок,  ресурси за предварителната подготовка на урока, насоки по съдържанието,  насоки за управление на процеса в класната стая.

В допълнение, има онлайн съдържание за ученици със стъпка по стъпка инструкции, видеа и забавни дейности, които им помагат да започнат с програмиране, електроника и създаване на пълнофункционални, интерактивни проекти (учителите също имат предварителен достъп към тази платформа, за да могат да подготвят и адаптират плановете на уроците).

Обучението и поддръжката включват начален обучителен уебинар с Arduino Education експерт, обучителни видеа, които обясняват идеята и концепцията на всеки урок по-кратки видеа, които разширяват върху урочното съдържание, както и директна подкрепа по имейл от експерт.

ARDUINO CTC GO! CORE MODULE

 Основна информация:

 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 14-17 ГОДИНИ
 • 24 УЧЕНИЦИ + 3 УЧИТЕЛИ
 • 8 ПРАКТИЧЕСКИ УРОЦИ
 • 6 ПРОЕКТА
 • 6 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЕСИИ

 Комплектът включва:

 • 8 ARDUINO UNO WIFI REV2 ПЛАТКИ
 • КУТИИ С КОМПОНЕНТИ ЗА ВСЯКА ГРУПА
 • 1 СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧИТЕЛЯ
 • 1 СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ
 • ARDUINO SUPPORT ОНЛАЙН

 Образователни ползи:

 • ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА
 • ОСНОВИ НА ЕЗИЦИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
 • РАБОТА В ЕКИП ВЪРХУ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ
Scroll to top