Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Arduino® Engineering Kit Rev2

Учебен комплект, насочен към млади инженери

Arduino Engineering Kit Rev2  е универсален, практически инструмент за обучение, който демонстрира ключови концепции за системи за контрол, основни аспекти на мехатрониката и програмирането на MATLAB® и Simulink®. Проектите обхващат основите на дизайн, контролни системи, обработка на изображения, роботика, обработка на сигнали и други.

 

Arduino Engineering Kit Rev2 осигурява обширни резултати от обучението, като дава на учениците разбиране за основните инженерни концепции чрез забавни проекти, които създават среда за съвместно обучение. Учениците са в състояние да свържат това, което научават с индустриите в реалния свят, да се насърчават да мислят критично и да задълбочават познанията си, като се учат чрез експериментиране. Идеален за ученици в гимназиален етап.

За въпроси, консултация или поръчки

Какво включва комплекта Arduino Engineering Kit Rev2

Комплектът включва всички физически компоненти, от които се нуждаете, включително учебни материали и софтуер, за изграждане на три проекта: 

 

• Самобалансиращо се колело: този мотор може да се движи през различен терен и винаги да стои изправен, използвайки маховик за баланс.

• Мобилен роувър: роъвърът се движи между зададени отправни точки, мести обекти с мотокар и др.

• Пишещ робот: сглобете и програмирайте робот, който да дупликира всяко изписване върху бялата дъска.

 

Комплектът включва онлайн материали и учебно съдържание с инструкции стъпка по стъпка, уроци и дейности, идеален за ученици, работещи в малки групи или за улесняване на дистанционното обучение.

 

Съдържанието е предназначено да помогне на учениците да започнат с комплекта, да се запознаят с Arduino, Matlab и Simulink, и основите на мехатрониката. В същото време тя включва задълбочени поетапни дейности за това как да изградят, проектират и програмират три проекта, които помагат на учениците да научат фундаментални инженерни концепции, ключови аспекти на мехатрониката и програмирането на MATLAB® и Simulink® по практически път.

 

Преподавателите могат свободно да приспособят инженерния комплект Arduino Rev2 към нуждите на учениците си и собствената си учебна програма.  Можете да използвате този универсален комплект като ядро на нов инженерен клас по мехатроника или свободно да адаптирате съдържанието към собствените си идеи и експерименти, докато внедрявате MATLAB® и Simulink®, например като част от лаборатории и крайни проекти.

Техническа спецификация

Универсален, практически инструмент за обучение, който предоставя на учениците разбиране на основните инженерни концепции, основи на мехатроника, и MATLAB® и Simulink® програмиране чрез забавни проекти, свързани с реални индустрии.

 

 

Възрастова група: 16+ години
3 ученика на комплект (препоръчително)
3 проекта: самобалансиращо се колело, мобилен роувър, пишещ робот

 

Комплектът включва:
• 1 Arduino Nano 33 IoT
• 3 комплекта електронни компоненти
• 3 комплекта от механични компоненти за сглобяване
• 1 E-learning платформа за ученици
• 1 -год. индивидуален лиценз за MatLab и Simulink

 

Образователни теми:
• Моделиране на системи
• Теория на контрола
• Роботика и мехатроника
• Обработка на изображения и видео
• Програмиране с MatLab и Simulink
• Анализ и визуализация на данни
• Приложение на алгоритми към сложни математически операции
• Моделиране и симулация на поведение на динамични системи

За въпроси, консултация или поръчки