Предизвикайте учениците в гимназиален етап и им помогнете да развият приложни инженерни умения.

Предизвикайте Вашите ученици в областта на инженерството и им помогнете да развият инженерни умения с комплекта Arduino Engineering Kit. Използващ съвременна технология, комплектът е практичен обучителен инструмент, който демонстрира основни инженерни концепции, основни аспекти на мехатрониката и прогрмаиране с MATLAB и Simulink. Идеален за напреднали ученици в гимназиален етап, трите проекта в комплекта учат основите на моделирането, контрола, обработка на изображения, роботика, обработка на сигнал  и други, като освен това – всичко е интересно и забавно!

Комплектът е основно насочен към  3 типа потребители: ученици, изучаващи инженерство, обучение по инженерство на ниво висше образование, където са необходими и практически задачи и разработчици с интерес или опит в инженерството – професионално или като хоби.

Какво съдържа комплекта Engineering Kit?

Комплектът Arduino Engineering Kit предлага 3 практически проекта: самобалансиращо се колело, пишещ робот и мобилен роувър.

Самобалансиращо се колело: този мотор може да се движи през различен терен и винаги да стои изправен, използвайки маховик за баланс.

Мобилен роувър: роъвърът се движи между зададени отправни точки, мести обекти с мотокар и др.

Пишещ робот: сглобете и програмирайте робот, който да дупликира всяко изписване върху бялата дъска.

Повече детайли за онлайн съдържанието…

В допълнение към open-source хардуера в комплекта, всеки ученик има достъп до e-learning платформа със стъпка по стъпка инструкции, уроци  и други обучителни материали.  Онлайн платформата помага на учениците да научат основни концепции в инженерството, основни аспекти на мехатрониката, както и програмиране с MATLAB и Simulink. Учениците също получават 1-годишен индивидуален лиценз  за MATLAB и Simulink, даващ им възможност да добият опит в системното моделиране и разработването на алгоритми.

ARDUINO ENGINEERING KIT

Основна информация:

 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 17+ ГОДИНИ
 • 3 УЧЕНИКА НА КОМПЛЕКТ (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)
 • 3 ПРОЕКТА

 Комплектът включва:

 • 1 ARDUINO NANO 33 IOT
 • 3 КОМПЛЕКТА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ
 • 3 КОМПЛЕКТА ОТ МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ
 • 1 E-LEARNING ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕНИЦИ
 • 1 -ГОД. ИНДИВИДУАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА MATLAB AND SIMULINK

Образователни ползи:

 • МОДЕЛИРАНЕ НА СИСТЕМИ
 • ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА
 • РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА
 • ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕО
 • ПРОГРАМИРАНЕ С MATLAB AND SIMULINK  
 • АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛГОРИТМИ КЪМ СЛОЖНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
 • МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ
Scroll to top