Позволява на учениците в прогиманзиален етап да мислят и действат като истински учени.

Учителите по Природни науки, които искат да въведат inquiry-based практически подход в обучението в прогимназиален етап в класната стая имат възможност да накарат учениците си да мислят и действат като истински учени с учебния комплект  Science Kit Physics Lab.

Разработен в партньорство с Google, комплектът, заедно с 9 интересни проекта, кара учениците да „откриват и обясняват физиката“ зад съоръженията в един увеселителен парк. Те изследват сили, движение, магнетизъм и проводимост, и разработват собствени хипотези като истински учени, след това проверяват и тестват техните предположения и ги записват в Google’s Science Journal app, дигитална работна тетрадка за провеждане и документиране на експерименти в реално време.

Не е необходим предишен опит за програмиране/кодиране – учениците могат да започнат с техните експерименти веднага.

Какво представлява комплекта Science Kit Physics Lab?

Комплектът по Природни науки Science Kit Physics Lab включва целия необходим хардуер и софтуер за провеждането на 9 забавни физични експеримента базирани на любими съоръжения от увеселителните паркове, покриващи електромагнетизъм, термодинамика, кинетика и кинематика.

Комплектът включва набор от сензори за измерване на светлина, температура, движение и  магнитни полета, заедно с достъп до онлайн курсово съдържание  за учители и ученици.

Вие ще трябва да предоставите единствено някои важни и стандартни за класната стая консумативи (моливи, линии, и т.н.) и батерия.

Препоръчително 2 ученици на всеки учебен комплект.

Как работи Science Kit Physics Lab

Не се притеснявайте – не се изискват предварителни познания по електроника!

Учениците просто прикачват “макет на съоръжение от увеселителен парк” по избор към Arduino платка, свързват своето мобилно устройство/лаптоп към платката, оформят своя проект, и след това използват сензорите, за да симулират движението/динамиката на съоръжението. Данните от експеримента, отчетени от сензорите, се прехвърлят към мобилните устройства чрез Bluetooth, където учениците могат да анализират и запишат резултатите си в дигитална работна тетрадка или да пренесат на лист хартия.

ARDUINO® SCIENCE KIT

 Основна информация:

 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-14 ГОДИНИ
 • ОПТИМАЛНО 2 УЧЕНИЦИ НА КОМПЛЕКТ
 • 9 ФИЗИЧНИ ЕКСПЕРИМЕНТА

 Комплектът включва:

 • 1 ARDUINO MKR WIFI 1010 ПЛАТКА
 • 1 ARDUINO SCIENCE НОСЕЩА ДЪСКА
 • 1 СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧИТЕЛЯ
 • 1 СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

 Oбразователни ползи:

 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ В ТАБЛИЦИ И ГРАФИКИ
 • ОЦЕНКА НА НАУЧНА ХИПОТЕЗА
 • ОСНОВИ НА ПРОВОДИМОСТТА
 • МАГНИТНИ ПОЛЕТА И ЗВУК
 • МАГНИТНИ ЕФФЕКТИ НА МАТЕРИАЛИТЕ
 • ОПИСАНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАХАЛО

 ЕКСПЕРИМЕНТИ:

Електромагнетизъм и Термодинамика

 • ELECTRIC FORTUNE TELLER
 • BUZZ WIRE
 • HAUNTED HOUSE THEREMIN
 • THERMO MAGIC SHOW

Кинетика и Кинематика

 • THE DROP ZONE
 • THE GRAVITRON
 • THE PIRATE SHIP
 • THE EJECTION SEAT
 • THE SHEPROTRON
Scroll to top