Изучавайте електроника и започнете с програмиране в класната стая стъпка по стъпкане е необходим предходен опит!

Въведете учениците в прогимназиален етап в основите на програмиране, кодиране и електроника, в т.ч. електричен ток, напрежение и дигитална логика. Не са необходими предишни познания или опит, тъй като комплектите Ви превеждат стъпка по стъпка. Уроците и проектите могат да бъдат проведени със скорост, съобразно възможностите на Вашите ученици, позволявайки на всеки ученик да учи и открива със собствено темпо. Може да интегрирате комплекта към учебната програма към предмети като физика и химия!

Има достатъчно съдържание за цялта учебна година, така че Вашите ученици имат възможността да добият познания и увереност в програмирането и електрониката, като паралелно с това усвояват необходими умения за 21. век като работа в екип и разрешаване на проблеми.

Какво съдържа комплекта Arduino Education Starter Kit?

Arduino Starter Kit съдържа целия хардуер и софтуер, необходим за работата и обучението на  осем ученици (в групи по двама) в различни аспекти от STEM .

Получавате разработени стъпка по стъпка уроци, инструкция за учителя, упражнения, а за завършено и цялостно преживяване в класната стая – има допълнително опционално съдържание, включващо дейности, концепции, история и любопитни факти.

Онлайн платформата съдържа съдържание за учителя, девет 90-минутни урока и два отворени групови проекта, които обучават учениците на кодиране и електроника.

Всеки следващ урок е базиран и надгражда предишния, давайки възможност на учениците да приложат вече усвоените умения и познания. Учениците получават и  engineering logbook (работна тетрадка) в която записват своя прогрес по време на работата.

Началото на всеки lesson guide (материал на урока) предоставя общ преглед, ориентировъчно време, необходимо за урока, както и целите на урока. В течение на всеки урок има насоки за учителя и информация с насоки за структурирането и провеждането на урока. Основните отговори са изведени на края на урока.

С Arduino Starter Kit учениците без предходни умения или познания по електроника/програмиране могат да научат повече за  ел. ток, напрежение, дигитална логика и програмиране от ръцете на най-известните откриватели в историята на технологиите.

Този комплект също предоставя свобода на учителя да управлява работата на класа си, следователно може да се използва в продължение на цялата учебна година и може да се интегрира в различни учебни предмети като физика, химия, програмиране и електроника.

ARDUINO® STARTER KIT:

 Основна информация:

  • Възрастова група: 11-14 години
  • 8 ученици на комплект (Препоръчително)
  • 9 урока + 2 отворени проекта

 Комплектът включва:

  • 4 ARDUINO UNO REV 3 ПЛАТКИ
  • НАБОР ОТ  СЕНЗОРИ И ЗАДВИЖВАЩИ У-СТВА
  • ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
  • ОНЛАЙН СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УЧИТЕЛЯ

 Образователни ползи:

  • ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИКА СТЪПКА ПО СТЪПКА
  • ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛ. ТОК, НАПРЕЖЕНИЕ, ДИГИТАЛНА ЛОГИКА, ПРОГРАМИРАНЕ
Scroll to top