Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Arduino® Education Starter Kit

Стартов комплект по роботика, електроника и програмиране

Изучавайте електроника и започнете с програмиране в класната стая стъпка по стъпка – не е необходим предходен опит!

Въведете учениците в прогимназиален и гимназиален етап в основите на програмиране, кодиране и електроника, в т.ч. електричен ток, напрежение и дигитална логика. Не са необходими предишни познания или опит, тъй като комплектите Ви превеждат стъпка по стъпка. Уроците и проектите могат да бъдат проведени със скорост, съобразно възможностите на Вашите ученици, позволявайки на всеки ученик да учи и открива със собствено темпо. Може да интегрирате комплекта към учебната програма към предмети като физика и химия!

Има достатъчно съдържание за цялата учебна година, така че Вашите ученици имат възможността да добият познания и увереност в програмирането и електрониката, като паралелно с това усвояват необходими умения за 21. век като работа в екип и разрешаване на проблеми.

За въпроси, консултация или поръчки

Какво съдържа комплекта Arduino Education Starter Kit?

Arduino Starter Kit съдържа целия хардуер и софтуер, необходим за работата и обучението на  осем ученици (в групи по двама) в различни аспекти от STEM .

Получавате разработени стъпка по стъпка уроци, инструкция за учителя, упражнения, а за завършено и цялостно преживяване в класната стая – има допълнително опционално съдържание, включващо дейности, концепции, история и любопитни факти.

Онлайн платформата съдържа съдържание за учителя, девет 90-минутни урока и два отворени групови проекта, които обучават учениците на кодиране и електроника.

Всеки следващ урок е базиран и надгражда предишния, давайки възможност на учениците да приложат вече усвоените умения и познания. Учениците получават и  engineering logbook (работна тетрадка) в която записват своя прогрес по време на работата.

Началото на всеки lesson guide (материал на урока) предоставя общ преглед, ориентировъчно време, необходимо за урока, както и целите на урока. В течение на всеки урок има насоки за учителя и информация с насоки за структурирането и провеждането на урока. Основните отговори са изведени на края на урока.

С Arduino Starter Kit учениците без предходни умения или познания по електроника/програмиране могат да научат повече за  ел. ток, напрежение, дигитална логика и програмиране от ръцете на най-известните откриватели в историята на технологиите.

Този комплект също предоставя свобода на учителя да управлява работата на класа си, следователно може да се използва в продължение на цялата учебна година и може да се интегрира в различни учебни предмети като физика, химия, програмиране и електроника.

Техническа спецификация

Комплект за практическа и експериментална дейност в областта на електротехника, роботика, инженерство, електроника и програмиране.

 

• Възрастова група: 11-14 години (оптимално)
• 1 комплект покрива работата на 8 ученици (оптимално)
• 9 подготвени урока/дейности + 2 “open-ended” проекта

 

Комплектът включва:
• 4 бр. ARDUINO UNO REV3 платки
• 4 бр. Arduino Breadboard модул
• Набор от сензори и задвижващи механизми
• Достъп до онлайн платформа
• Специализирано онлайн съдържание и материали за учителя

 

Образователни теми:
• Изучаване на електроника стъпка по стъпка
• Изучаване на ел. ток, напрежение, дигитална логика, програмиране (въвеждащо)

За въпроси, консултация или поръчки