Интерактивни дисплеи

Интерактивни дисплеи – интерактивната дъска, проектора и компютъра – съчетани в едно!

Използването на интерактивни дисплеи в класната стая е все по-широко разпространено за обучение по природни науки, и не само. Това се дължи на тяхното качество и удобство при работа. Интерактивният дисплей се стартира с натискането на едно копче, което гарантира безпроблемна работа за всеки учител или ученик!

Много по-голямо удобство за всеки преподавател, тъй като съчетават в себе си всички компоненти на интерактивната среда (дъска, проектор, компютър)

Това до голяма степен улеснява въвеждането на техниката в експлоатация и активното и използване.

Улеснява обучението и подготовката на преподавателите за работа в интерактивна среда – изискват се много по-малко усилия и умения за работа с ИТ, за да използвате интерактивен дисплей.  Продуктът е един, което в дългосрочен план е важно. Гаранцията покрива цялостния завършен продукт и не е необходимо да следите и да обновявате компонент по компонент оборудването, което е част от стандартната интерактивна среда – дъска, компютър, проектор.

Интерактивни дисплеи "all-in-one" - комбинира интерактивната дъска, компютъра и проектора в един продукт

Интерактивни дисплеи с размери: 55” / 65” / 75” / 86”

Размери на интерактивни дисплеи GAOKE - поръчай от Юнион Интерактив

Multi-touch функция – до 10 човека могат да работят едновременно!

multi-touch функция на интерактивни дисплеи GAOKE - до 10 човека могат да работят едновременно

Интерактивни дисплеи с изключително качество на картината, UHD 4K

Изключително качество на картината, допълнително покритие от анти-рефлексно закалено стъкло, което предпазва екрана в класната стая и вграден компютърен модул осигуряват качество и ефективност на работния процес в класната стая!

UHD, 4K качество на картината на интерактивни дисплеи GAOKE + вграден компютър

Защо да закупим интерактивен дисплей в училище?

  • Рентабилност на инвестицията от гл. т. ‘’инвестирани средства – максимален обхват’’
  • Необходимост от методи и средства за задържане на интереса в класната стая
  • Все по-широко навлизане на дигитални учебници и онлайн платформи в учебния процес
  • Навлизане на нови учебни софтуери за България
  • Оптимален за работа със софтуер mozaBook Classroom

Интерактивният дисплей е последно поколение интерактивна технология. Той работи на принципа ‘’All-in-one’’, т. е съчетава интерактивната дъска, проектора и компютъра в едно устройство!

Предимствата на всички интерактивни дисплеи в класната стая са изключително качество на картината, модерен дизайн и удобство за учителя (отпада нуждата от допълнителни монтажи, премонтажи, поддръжка на проектори и пр.)

Интерактивният дисплей разполага със специален софтуер, с който преподавателят може да създаде интерактивни уроци в класната стая или извън нея и след това да ги изпрати на учениците си (като .pdf, .pptx, .docx или видео формат). 

Интерактивните дисплеи работят на принципа на инфраред технология – това значи, че не са необходими допълнителни електронни писалки.

Мобилност – обикновено интерактивният дисплей е монтиран на мобилна стойка с колелца и позволява ползването му в различни кабинети според случая (въпреки, че тук отново съветваме за максимална статичност, с оглед удобството на учителите и децата!).
Всички интерактивни дисплеи, които предлагаме, могат да бъдат с вграден компютър. Това е опция, подходяща за случаите, когато няма налични компютри в училището. При наличието на такива обаче – те просто се свързват към дисплея посредством HDMI и USB кабел.

Интерактивни дисплеи GAOKE 65" - оптимално решение за класната стая
Интерактивен дисплей GAOKE – функционални интерактивни дисплеи за всяка класна стая!

Интерактивни дисплеи в класната стая:

Здрави и изключително модерни интерактивни дисплеи за класни стаи и учебни кабинети. 
Използвайте интерактивния дисплей като интерактивна дъска – той обединява интерактивната дъска, проектора и компютъра в един продукт, който е много лесен и пригоден за употреба от учителите.
Много удобни за учителите, тъй като се стартира с натискането на едно копче.
Вграден компютър, мобилна стойка за лесно пренасяне в различни класни стаи, съвместим за работа със всякакъв тип софтуери и учебни приложения.
Можете да свържете различни размери интерактивни дисплеи към наличен дигитален микроскоп или към стереоскопичните дисплеи zSpace®

Комбинация на интерактивни дисплеи с mozaBook Classroom:

Използвайте интерактивни дисплеи в класната стая в комбинация със софтуера mozaBook Classroom!
Интерактивният дисплей в комбинация с mozaBook Classroom позволява достъп на целия клас до електронно съдържание. Всеки час работата по дисплея може да се запази на електронен носител (Word, PDF, PPT), който е унифициран и лесно и бързо споделим през всякакви комуникационни платформи, вкл. електронен дневник. Обхвата е максимален, защото целият клас има достъп до това съдържание в клас. Цялостната поддръжка е много по-лесна за лицето, поддържащо техниката в училище. Моделът за работа е стандартизиран и лесен за прилагане в класната стая, тъй като е съобразен с характеристиките на учебната програма и текущия учебен процес по модел на фронтално обучение. В същото време моделът предлага въвеждане на модерни и по-разчупени подходи на преподаване в класната стая. Инвестицията е максимално рентабилна от гледна точка на финанси спрямо обхват на деца.

софтуер mozaBook Classroom - най-добрият софтуер за работа с интерактивни дисплеи
Използвайте интерактивния дисплей с най-добрия образователен софтуер за интерактивни дъски и интерактивни дисплеи – mozaBook Classroom!

Интерактивните дисплеи се свързват към стереоскопичните 3D дисплеи zSpace®

Използвайте интерактивния дисплей в комбинация със стереоскопичните 3D дисплеи на zSpace® за създаването на т.нар. “виртуални хъбове” по природни науки. Свържете zSpace® към интерактивния дисплей чрез HDMI кабел и допълнителна камера за zSpace®, за да може целия клас да види това, което се случва в работното виртуално пространство на zSpace®

свързване на zspace към интерактивен дисплей за обучение по природни науки
Свързване на zSpace® към интерактивен дисплей – изложбен щанд на Юнион Интерактив

Scroll to top