Дигитални микроскопи “OPTIKA”

Дигитален микроскоп OPTIKA B-150D-BRPL – Визуализирайте микроскопските наблюдения на голям екран!

Работата с дигитален микроскоп и микроскопските наблюдения са една
неразделна част от модерното обучение по биологията.
Най-малките детайли, основите на
всяка една клетка и принципите на
функциониране на всеки един жив
организъм се изследват именно
посредством микроскопите.

Наблюденията под микроскоп са една
изключително важна част от обучението
по биология. За съжаление, обаче,
често пъти се случва така, че учениците
не могат да разберат какво точно
наблюдават, а липсва и възможността
учителят да им обясни и покаже
нагледно това, което те наблюдават.

Ето затова вече все повече
образователни институции
и лаборатории започнаха
активно да въвеждат дигиталните
микроскопи в своята работа.
Те дават възможността всичко,
което се вижда през окуляра, да
бъде разгърнато на голям екран-
монитор, телевизор, проектор.
По този начин дигиталният
микроскоп преоткрива
работата с микроскоп и наблюденията в класната стая. Учителят вече може
да бъде сигурен, че всичко, което
учениците наблюдават, ще бъде
разбрано и усвоено от тях. Той ще
може да вникне в най- малките
детайли, да ги демонстрира и
дефинира пред погледа и вниманието на целия клас!

работа с дигитален микроскоп, свързан към допълнителен екран
Дигиталните микроскопи дават нови възможности за наблюдение и демонстрация в класната стая, които улесняват работата на всеки един учител!
дигитален микроскоп optika

Дигитален микроскоп с интерактивен дисплей

Свържете дигиталния микроскоп към интерактивен дисплей – освен да проектирате пред целия клас по този начин ще имате възможност и да нанасяте анотации върху изображението в реално време!

Техническа спецификация:

дигитален микроскоп optika - технически спецификации
Техническа спецификация на дигитален микроскоп OPTIKA B-150D-BRPL
технически спецификации на дигитален микроскоп optika
Дигитални микроскопи OPTIKA – 150 серия – функции и предимства
Scroll to top