Документ-камери (визуализатори)

Визуализатори за презентация на документи и материали на хартиен носител пред целия клас

Използвайте визуализатори в класната стая, които позволяват обработка и презентация на документи и на различни материали на хартиен носител, а също така и детайлно изображение на 3D предмети. Визуализаторът е подходящ за всяка класна стая, особено в случаите, където преподават по-консервативен тип преподаватели. 
Университети, лаборатории, както и преподавателите в по-горните класове в образователната система могат много ефективно да използват визуализатора при работата си. Визуализирайте по неповторим и ефективен начин часовете по природни науки – детайлно представяне на реални модели и макети.

Визуализатор (документ-камера)
Визуализаторът е ново поколение шрайб-проектор. Устройството е подходящо за по-консервативен тип преподаватели, които имат нужда от средство за визуализация на различни учебни материали в класната стая.
използване на визуализатора в класни стаи и университетски аудитории
Използвайте визуализатора в класни стаи и университетски аудитории

Визуализация на 3D обекти, устройства, апарати, макети, както и на учебни материали на хартиен носител – учебници, лекции, шаблони, таблици

Предимства:

Допълва вече изградената мултимедийна или интерактивна среда – чрез визуализатора учителят разполага с модерно устройство за презентации и демонстрации.

Демонстрация на предварително подготвени записки, работа с тестове на хартиен носител, демонстрация на триизмерни макети и модели (по природни науки);

Издръжливост – LED осветлението предполага един много по-дълъг живот на осветителната система.

Качество – Изключително качество на картината и възможност за детайлно увеличаване на изображението.

Мобилност – Размерите и теглото на визуализатора позволяват неговото лесно и бързо пренасяне в различни класни стаи/учебни кабинети.

Приложения:

  • Демонстрирайте различни експерименти, опити, триизмерни модели, макети и устройства в часовете по природни науки.
  • Прилагайте предварително подготвени записки и план-конспекти към работата в клас.
  • Демонстрирайте решението на математически задачи от удобството на Вашето работно място.
  • Работете с различни материали на хартиен носител – учебници, тестове, флаш-карти, атласи и др.

Компоненти на визуализатора:

компоненти на визуализатора
Отделните компоненти на визуализатора осигуряват функционалност и удобство при работа, както и надеждност на самата технология във времето.

Лещи на камерата:
Позволяват уголемяването на до 100х на изображението с висока разделителна способност и качество на картината.

Осветителна система:
LED осветление, което осигурява качеството и контраста на проектираното изображение спрямо светлината на околната среда.

Мини дисплей:
Възможност за добавяне на 3,5” TFT дисплей, който помага на учителя да се ориентира как излиза образа на големия екран.

Електронен хардуер:
Визуализаторът разполага с VGA и USB изходи, което позволява свързването му с други външни устройства.

Картинен сензор:
Високата резолюция на сензора осигурява качественото заснемане и предаване на образа

Scroll to top