Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Документ-камери (визуализатори)

Визуализатори за презентация на документи и материали на хартиен носител пред целия клас

Използвайте визуализатори в класната стая, които позволяват обработка и презентация на документи и на различни материали на хартиен носител, а също така и детайлно изображение на 3D предмети. Визуализаторът е подходящ за всяка класна стая, особено в случаите, където преподават по-консервативен тип преподаватели.

Университети, лаборатории, както и преподавателите в по-горните класове в образователната система могат много ефективно да използват визуализатора при работата си. Визуализирайте по неповторим и ефективен начин часовете по природни науки – детайлно представяне на реални модели и макети.

Предимства на визуализатора

  • Допълва вече изградената мултимедийна или интерактивна среда – чрез визуализатора учителят разполага с модерно устройство за презентации и демонстрации.
  • Демонстрация на предварително подготвени записки, работа с тестове на хартиен носител, демонстрация на триизмерни макети и модели (по природни науки);
  • Издръжливост – LED осветлението предполага един много по-дълъг живот на осветителната система.
  • Качество – Изключително качество на картината и възможност за детайлно увеличаване на изображението.
  • Мобилност – Размерите и теглото на визуализатора позволяват неговото лесно и бързо пренасяне в различни класни стаи/учебни кабинети.

Приложение на визуализатора в класната стая

  • Демонстрирайте различни експерименти, опити, триизмерни модели, макети и устройства в часовете по природни науки.
  • Прилагайте предварително подготвени записки и план-конспекти към работата в клас.
  • Демонстрирайте решението на математически задачи от удобството на Вашето работно място.
  • Работете с различни материали на хартиен носител – учебници, тестове, флаш-карти, атласи и др.
използване на визуализатор в класната стая

За въпроси, консултация или поръчки