Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

zSpace® България

Виртуална и добавена реалност (VR/AR) в STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучението

Създайте иновативни виртуални STEM лаборатории от ново поколение чрез уникалната технология на zSpace.

zSpace е единствена по рода си технология, чрез която учениците в училище учат чрез виртуални 3D холограми и симулации на експерименти във виртуална и добавена реалност.

zSpace е комбинация от хардуер, софтуер и учено съдържание, специално насочено към подготовката на учениците в различни STEM дисциплини.

 

Комбинация от виртуална и добавена реалност (VR/AR), 3D, интерактивност, zSpace® променя начина, по който учим (collaborative, personalized), приемаме информация (три сензорни модалности – виртуална реалност (VR), 3D, интерактивност), усвояваме нови знания (в цялостен контекст; типове въпроси на учениците; натрупвания в знанията) и ги прилагаме на практика в класната стая (виртуално, безопасно, по-нисък разход, по-високи резултати, невъзможни за стандартна класна стая дейности). 

zSpace® хардуер

Лаптоп zSpace® Inspire

Стереоскопичен 3D лаптоп, който проектира образи и 3D модели в стерео 3D без необходимост да слагате 3D очила. zSpace® Inspire е най-новият модел на zSpace® и последно поколение образователна технология, която е продукт на разработка в партньорство с Acer и SpatialLabs™.

За въпроси, консултация или поръчки

Предимства на zSpace® като образователна технология

Оптимална технология за STEM обучение

zSpace e уникална по рода си образователна технология с над 30 патента и е разпространена в над 1000 училища и университети по цял свят. Редовен финалист и победител в най-престижните изложения за технологии и образование, zSpace е оптимална технология за обучение по дисциплините от STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) цикъла.

Технологията на zSpace Ви позволява да изследвате клетки и микроорганизми, дисектирате човешкото тяло и анатомични системи, разглобявате, сглобявате и поправяте автомобил, експериментирате с електрически вериги и законите на механиката, както и много други дейности от различни STEM области, които иначе биха били невъзможни за изпълнение в стандартна класна стая.

Всичко това се случва в напълно безопасна и контролирана виртуална среда.

zSpace е технология с 3 сензорни модалности

Виртуална реалност (VR), 3D и интерактивност – три нива на възприятие на представеното учебно съдържание.

Активира няколко сензорни функции, което води до по-високи нива на завладяващо, реалистично и ангажиращо учебно преживяване. zSpace позволява на преподавателите да правят неща, които иначе биха били DICE (Dangerous, Impossible, Counterproductive, Expensive) в стандартна класна стая.

Усещане за реализъм

Потапящо усещане за реализъм, което гарантира запомнянето и много по-ефективното усвояване на учебното съдържание – учениците имат чувството, че 3D моделите са буквално пред очите им и могат да взаимодействат с тях в реално време!

Мотивира учениците и вдъхновява любопитството към ученето. Предоставя на учениците ангажиращи учебни преживявания. Вдъхва живот на ученето чрез завладяващи преживявания.

Технология, фокусирана изцяло върху STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучението

Както самата технология, така и всички софтуерни приложения към нея са фокусирани изцяло върху различни направления в STEM сферата – биология, механика, електротехника, физика, математика, инженерство, автомобилостроене и още много!

 

Учениците разбират по-добре сложните научни концепции – подобряване на постиженията в науката, математиката, и кариерата и техническото образование.

Софтуер за zSpace®

Повече от 20 софтуерни приложения за zSpace, насочени към STEM и професионално обучение

zSpace приложенията подкрепят преподаването на широк спектър от учебни дисциплини, професии и индустрии. Повече от 20 софтуерни приложения, интегрирани за работа със zSpace, насочени към различни области и предмети (K-8 STEAM, Наука и математика, Земеделие, Здравни науки, Производство, Транспорт, Анатомия и физиология, Биология, Химия, Физика).  По този начин изборът на софтуерни приложения определя посоката на Вашата виртуална лаборатория zSpace.

Всяко zSpace устройство (AIO или лаптоп) идва с zSpace Studio основен софтуер, инсталиран и лицензиран, който има над 1300 3D модели от различни области и осигурява учебно съдържание по Биология, Околна среда, Физика, Химия, Математика и др.

Учебно съдържание за zSpace®

Предварително подготвени уроци, материали и академични разработки на уроците

Учебното съдържание е третият стълб на цялостното решение на zSpace, включващо хардуер, софтуер и съдържание.  Има онлайн платформа, разработена с предварително подготвени уроци с академични разработки за учителя и работни листове за ученици.  Връзка към платформа: https://zspace.com/edu

Учебното съдържание е свързано с традиционните учебни предмети (Биология, Математика, Химия, Физика), но е структурирано в по-широки тематични области (Наука за Земята и космоса, Науката за живота, физическата наука, математиката, географията, околната среда и т.н.).