zSpace® България

zSpace® – иновативно обучение по STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) дисциплините!


Единствена по рода си технология, с коятo децата учат чрез виртуални 3D холограми и симулации на експерименти във виртуална лаборатория от ново поколение.

сложете 3D очилата преди работа с иновативната технология на zSpace®

СЛОЖЕТЕ ОЧИЛАТА..

вземете писалката преди работа със zSpace® интерактивната технология

ХВАНЕТЕ ПИСАЛКАТА..

И променете начина, по който учениците изучават STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) съдържание в училище!

Образователна технология № 1 в STEM обучението

zSpace® e уникална по рода си образователна технология с над 30 патента и е разпространена в над 1000 училища и университети по цял свят. Редовен финалист и победител в най-престижните изложения за технологии и образование, zSpace® е най-добрата технология за обучение по дисциплините от STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) цикъла.

zSpace® е технология с 3 сензорни модалности

Виртуална реалност (VR), 3D и интерактивност – три нива на възприятие на представеното учебно съдържание

Усещане за реализъм

Потапящо усещане за реализъм, което гарантира запомнянето и много по-ефективното усвояване на учебното съдържание – учениците имат чувството, че 3D моделите са буквално пред очите им и могат да взаимодействат с тях в реално време!

Технология, фокусирана изцяло върху STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучението

Както самата технология, така и всички софтуерни приложения към нея са фокусирани изцяло върху различни направления в STEM сферата – биология, механика, електротехника, физика, математика, инженерство, автомобилостроене и още много!

“Натрупвания” в познанието

Множество тестове доказват ефективни и прогресивни натрупвания в практически приложните познания на учениците в съответните сфери на обучение.

Работни станции или лаптоп

zSpace® AIO (работна станция)

zSpace® AIO – работна станция

zSpace® Laptop

zSpace® Laptop – персонален лаптоп

Юнион Интерактив – оторизиран дистрибутор за България

Закупете AIO работни станции или лаптоп

Работни станции за виртуални лаборатории по природни науки или лаптоп за персонално обучение – изберете Вашия модел на работа!

zSpace AIO технология за класната стая
Компютърна “All-in-one” работна станция
zSpace лаптоп - мобилна технология за виртуална и добавена реалност
Лаптоп zSpace®

Закупуване на учебни софтуерни приложения за zSpace®

Закупуване, лицензиране и прелицензиране на софтуерни приложения – изберете от над 15 различни софтуера в областта на STEM, предназначени за работа с технологията

Одобрено обучение с кредити

Като оторизиран дистрибутор за България Юнион Интерактив предлага кредитно обучение за работа с технологията на zSpace® и софтуерите към нея, одобрено от МОН и вписано в ИРОПК

16 академични часа / 1 квалификационен кредит

Юнион Интерактив предлага:

  • Изграждане на виртуална лаборатория по природни науки със станциите за виртуална и добавена реалност zSpace®
  • Инсталация, лицензиране и прелицензиране на софтурните пакети за обучение със zSpace
  • Сертифицирана ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА, ОДОБРЕНА ОТ МОН и вписана в регистъра на ИРОПК:  ‘‘zSpace – виртуална, добавена и смесена реалност в процеса на обучение’’. Продължителност: 16 часа, 1 квалификационен кредит
  • 12 месеца международна гаранция на хардуерното оборудване с възможност за удължаване на гаранцията до 36 месеца
  • Следпродажбени услуги по поддръжка, профилактика и асистенция на преподавателите

Станциите за виртуална и добавена реалност zSpace® могат да бъдат използвани в следните образователни направления:

zSpace® STEM Labs

Изградете виртуални STEM лаборатории от ново поколение

Scroll to top