Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучение

Направление в образованието, което подготвя учениците за утрешния ден

STEM е абревиатура за Science, Technology, Engineering, Maths – Наука, Технологии, Инженерство, Математика. Това е направление в образованието, което разглежда отделните дисциплини като обвързани в един общ контекст с различни препратки и връзки помежду си. Обучението по STEM предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

 

STEM обучението има практическа ориентация, а дейностите, които се предполага да се изпълняват, имат изследователски и експериментален характер.

Изграждане на STEM центрове и кабинети

Технологии, софтуер, учебно съдържание и физическа среда

Юнион Интерактив работи в партньорство с български и международни компании, за да предложи завършени решения за цялостно изграждане, оборудване и обзавеждане на модерни STEM центрове и кабинети. 

Имаме реализирани проекти за създаване на STEM центрове на територията на цялата страна, а опитът ни показва, че новоизградената учебна STEM среда се използва ефективно тогава, когато съчетава синхрон между иновативни образователни технологии, подходящ образователен софтуер, налично богато учебно съдържание (дисциплинарно, интердисциплинарно и трансдисциплинарно) и модерна, функционална и безопасна учебна среда, в която учениците с удоволствие учат, почиват и се забавляват.

За въпроси, консултация или поръчки

Завършени проекти за изграждане на STEM центрове и кабинети на Юнион Интерактив

78. СУ "Христо Смирненски" - гр. Банкя

ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" - гр. Самоков

ЗПГ "Климент Тимирязев" - гр. Сандански

ОУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Ботевград

ПМГ "Васил Друмев" - гр. Велико Търново

ОУ „Христо Максимов“ - гр. Самоков

Разнообразни технологични пространства и кабинети за Вашия модерен STEM център

Юнион Интерактив предлага цялостно изграждане, оборудване и обзавеждане на STEM центрове и кабинети

Модерни обучителни пространства с последно поколение технологии и софтуер, които да включите в някои от следните типове STEM центрове:

 

  • Център по природни науки, изследвания и иновации
  • Кътове тип работилници/Makerspace
  • Изследователски лаборатории
  • Класни стаи за креативни дигитални създатели
  • Центрове за млади изследователи
  • Центрове за технологии в креативните индустрии
  • Центрове за дигитални създатели

За въпроси, консултация или поръчки

Технологиите и STEM обучението

STEM обучението в 21. век предполага и активното взаимодействие с различен тип технологии, в т.ч. интерактивни технологии, технологии, базирани на виртуална реалност (VR), технологии, базирани на добавена реалност (AR), различен учебен и симулационен софтуер и дигитални, мултимедийни и 3D образователни ресурси, както и изграждане на подходяща образователна среда и учебна инфраструктура. STEM обучението се фокусира върху практическото приложение на изучаваната теория.

Технологии и софтуер за Вашия модерен STEM център

учител и ученик работят на интерактивна дъска с проектор

Интерактивни технологии

Интерактивни дъски, интерактивни дисплеи или интерактивни маси - интерактивните технологии са неизменна част от модерните STEM центрове и кабинети.

VR/AR и 3D технологии

Последно поколение VR/AR технологии - zSpace AIO и zSpace Inspire за Вашия модерен STEM център, с които ще визуализирате STEM съдържание в стерео 3D.

Роботика и програмиране

Комплекти по електроника, програмиране и роботика, които подготвят Вашите ученици за различни STEM професии, сред които Arduino е име за стандарт.

различни мини приложения и симулации в софтуера - закупуване на лиценз от официален дистрибутор за България - Юнион Интерактив ООД

STEM Софтуер

Образователен софтуер с насоченост към различни STEM дисциплини. Разнообразие от софтуерни приложения за интерактивни дисплеи и VR/AR технологии.

За въпроси, консултация или поръчки