STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучение

Какво е STEM?

STEM е абревиатура за Science, Technology, Engineering, Maths – Наука, Технологии, Инженерство, Математика. Това е направление в образованието, което разглежда отделните дисциплини като обвързани в един общ контекст с различни препратки и връзки помежду си. Обучението по STEM предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

Технологиите и STEM обучението

STEM обучението в 21. век предполага и активното взаимодействие с различен тип технологии, в т.ч. интерактивни технологии, технологии, базирани на виртуална реалност (VR), технологии, базирани на добавена реалност (AR), различен учебен и симулационен софтуер и дигитални, мултимедийни и 3D образователни ресурси, както и изграждане на подходяща образователна среда и учебна инфраструктура. STEM обучението се фокусира върху практическото приложение на изучаваната теория.

Юнион Интерактив подпомага изграждането на STEM учебна среда

Завършени продукти и услуги, които изграждат и развиват училищната STEM среда

Изграждане на модерни STEM кабинети

zSpace® STEM Labs – виртуални STEM лаборатории
Arduino® Practice Labs – учебни пространства и кабинети за практическа и експериментална дейност по електроника, роботика и програмиране с Arduino® оборудване
Makerspace – креативно учебно пространство, където учениците имат възможност да разгърнат своето въображение и умения

previous arrownext arrow
Slider

Последно поколение технологии с виртуална и добавена реалност

Насочени изцяло към STEM обучението в училище

Arduino® for Education – всичко за Вашата модерна и практически насочена STEM лаборатория

Учебни комплекти по електроника, програмиране, роботика и електротехника

Технологични конфигурации и видове кабинети по природни науки с фокус върху STEM обучението:

Интерактивни кабинети по природни науки

Учител предава урок по природни науки на интерактивен дисплей и mozaBook
Интерактивен дисплей в кабинет по природни науки – визуализации, 3D модели, образователни видеа – оптимално средство за презентация и работа по учебното съдържание
Софтуер mozabook classroom - различни дейности, 3d модели и симулации по физика химия биология
Софтуерът mozaBook Classroom е идеално допълнение за всеки интерактивен кабинет по природни науки

урок по математика на интерактивна дъска
Интерактивна бяла дъска с проектор в кабинет по математика

Предимствата:

Интерактивният кабинет по природни науки е прекрасно решение за всяка класна стая. Той включва изграждането на интерактивна среда за обучение в класната стая чрез интерактивна дъска, проектор, компютър или интерактивен дисплей.


Интерактивната дъска в класната стая позволява достъп на целия клас до електронно съдържание, като всеки час работата по дъската може да се запази на електронен носител (Word, PDF, PPT), който е унифициран и лесно и бързо споделим през всякакви комуникационни платформи, включително електронен дневник. Обхватът на иновацията е максимален, защото целият клас има достъп до това съдържание в клас, а цялостната поддръжка е много по-лесна и неутежняваща за лицето, поддържащо техниката в училище.

Моделът за работа е стандартизиран и лесен за прилагане в класната стая, тъй като е съобразен с характеристиките на учебната програма и текущия учебен процес по модел на фронтално обучение. В същото време моделът предлага въвеждане на модерни и по-разчупени подходи на преподаване в класната стая. Инвестицията е максимално рентабилна от гледна точка на финанси спрямо обхват на деца.

Във всяка класна стая, всеки час учителят и децата ще имат възможност да работят с дигитални ресурси и електронни учебници на интерактивната дъска. Ще могат да ползват мултимедийни ресурси, 3D модели и симулационни приложения с цел по ясна визуализация на учебното съдържание. Цялата работа по дъската в рамките на учебния час ще се запазва в електронен формат (Word, PDF, PPT) и ще може да се споделя с деца, които отсъстват, родители и учители.

Софтуер за интерактивен кабинет по природни науки:

Наличието на качествен образователен софтуер е ключов момент при интегрирането на определен модел на работа в клас, включващ използването на интерактивни технологии.

Ето защо, Юнион Интерактив предлага софтуер mozaBook Classroom като допълнение към интерактивните кабинети по природни науки. Софтуерът е преведен на български, ресурсите му са структурирани и може да се използват междупредметно, за да се постигне интегралност на учебния процес в контекста на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)

Поръчайте mozaBook от Юнион Интерактив за дигитално обучение по природни науки
Информация и поръчка за mozaBook Classroom

Технологично оборудване за интерактивен кабинет по природни науки

ИЛИ

Виртуални STEM лаборатории по природни науки, технологии, инженерство, математика

Създайте виртуални 3D лаборатории с последно поколение технология за виртуална и добавена реалност – zSpace®

Предимствата:

Стереоскопичните дисплеи zSpace® са единствен по рода си тип образователна технология, предназначена за нуждите и потребностите на образованието в 21.век. Като комбинация от VR/AR, 3D, интеракция, zSpace® променя начина:

  • по който учим (collaborative, personalized)
  • приемаме информация (три сензорни модалности – VR,3D, интерактивност)
  • усвояваме нови знания (в цялостен контекст; типове въпроси на учениците; натрупвания в знанията)
  • и ги прилагаме на практика в класната стая (виртуално, безопасно, с по-нисък разход, с по-високи резултати, с невъзможни за стандартна класна стая дейности)

zSpace® има над 30 патента за уникалната си технология, разпространен е в повече от 1000 образователни институции във водещи образователни системи (Япония, Китай, Корея, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания, Германия, Финландия).

Технологично оборудване за виртуална STEM лаборатория zSpace®

ИЛИ

Модели на обучение в STEM лаборатории и интерактивни кабинети по природни науки:

Blended Learning

Kомбинация между традиционни методи на обучение и употреба на ИКТ в класната стая, обикновено в съотношение 60:40 или 50:50. Идеята е, че има неща, които не можем да правим в клас без наличието на технологии. Именно там на помощ ни идват подходящите образователни технологии в комбинация с качествен учебен софтуер.

Inquiry-based Learning

Tози модел на обучение се основава на практиката учениците сами да задават въпроси и да създават хипотези в следствие на определена практическа дейност или „провокация”. Работата със zSpace® предразполага именно към такъв модел на обучение, тъй като там често се излиза от рамките на конкретното упражнение или конкретния предмет дори, за да се правят препратки към други сфери.

Учениците сами експериментират на принципа на „проба-грешка” и стигат до въпроси, които задават на своите учители или пък хипотези, които може да са верни или грешни, но трябва да се тестват допълнително. Именно този модел на работа предполага и работата на двама или трима ученици на едно работно място, защото в процеса на работа те много бързо започват да обменят информация, идеи и знания, за да разрешат казуса, който се намира пред тях.

Деца работят на zSpace - технология №1 в STEM обучението
zSpace насърчава груповата работа в класната стая

Предполага се активно взаимодействие на децата директно с технологията и софтуера към нея. Тя ще бъде техния „провокатор”. Учителят ще има встъпителна и последваща контролираща и спомагателна функция. Т.е. той въвежда новия материал, термините, концепциите. След това съдържанието се усвоява персонализирано чрез помощта на технологията, като моделът на работа е максимално доближаващ се до реалността и стимулира практическото прилагане на усвоените познания. Тъй като в тази фаза се предполага работата по модела на „Inquiry-based Learning”, от него, освен да се тестват познанията и някои сигурни хипотези, ще бъдат генерирани и много нови въпроси.

Scroll to top