zSpace® AIO (All-in-one) работна станция

zSpace® комбинира виртуална и добавена реалност в обучението по STEM дисциплините

Осигурете неповторимо учебно преживяване, което стимулира любознателност и интерес, създава ангажираност и задълбочава разбирането на учениците

zSpace® е единствена по рода си тип образователна технология, която е предназначена за нуждите и потребностите на образованието в 21.век, особено в STEM направлението. Комбинация от виртуална и добавена реалност (VR/AR), 3D, интерактивност, zSpace® променя начина, по който учим (collaborative, personalized), приемаме информация (три сензорни модалности – виртуална реалност (VR), 3D, интерактивност), усвояваме нови знания (в цялостен контекст; типове въпроси на учениците; натрупвания в знанията) и ги прилагаме на практика в класната стая (виртуално, безопасно, по-нисък разход, по-високи резултати, невъзможни за стандартна класна стая дейности). zSpace® има над 30 патента за уникалната си технология, разпространен е в повече от 1000 образователни институции във водещи образователни системи (Япония, Китай, Корея, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания, Германия, Финландия).

Кинестетичен реализъм

zSpace разполага с кинестетичен реализъм, като използва познати движения и взаимодействия, които хората често изпълняват. Учениците често не трябва дори да мислят как да работят със zSpace, защото системата за проследяване чете позицията на тялото ви и реагира на движенията ви по време на взаимодействието, създавайки естествено и удобно преживяване.

Вашите ученици могат да взаимодействат с виртуални 3D холограми в реално време!

3d холограма на автомобилен двигател във виртуална и добавена реалност на zSapce®
Със zSpace® може да разглобите двигатели и различни автомобилни компоненти пред очите си под формата на 3D холограми
3d холограма на човешко тяло във виртуална и добавена реалност на zSapce®
Направете виртуална дисекция на човешкото тяло със zSpace® – всички анатомични структури и органи във виртуална и добавена реалност

Способност да се оглежда на 360°

Със zSpace, учениците имат възможност да разглеждат виртуални обекти, сякаш са реални. Позицията и ориентацията на обектите се актуализират в реално време, в зависимост от позицията на главата, създавайки едновременно реалистично и удобно зрително изживяване.

Възприемане на дълбочина

С възприемането в дълбочина виртуалните обекти изглеждат реални, като изглеждат както в екрана, така и извън него. Вече не сте ограничени от екрана – сякаш работите с виртуални холограми, които може да докоснете!

Усещане за дълбочина

Неповторимо усещане за дълбочина на сцената.

Възможност за разглеждане от всички страни

Завъртете главата и китката и разгледайте 3D моделите от всички възможни страни

Допирен реализъм

Докоснете виртуално човешкото сърце, мозъка, различни животни, клетки, автомобилни двигатели и още много 3D модели

Свобода за движение и взаимодействие

zSpace има вградени проследяващи сензори в дисплея. Тези сензори проследяват 3D очилата и писалката (“стилуса”). Когато местите и въртите главата си, за да разгледате обект, сцената автоматично се коригира и настройва спрямо перспективата на работещия.

Леки и удобни 3D очила

В комплекта към всеки zSpace има 1 чифт активни 3D очила и 2 чифта пасивни 3D очила. Активните очила са за основния работещ на станцията и те разполагат с проследяеми сензори. Пасивните 3D очила са стандартни и те се използват от околните за проследяване на работата върху zSpace.

Познато и интуитивно взаимодействие

Интерактивната писалка (“стилуса”) се държи като обикновена писалка и чрез нея докосвате, премествате, разглобявате и дисектирате генерираните 3D холограми

Очила

Леките и удобни 3D очила отключват магията на zSpace и позволяват на учениците да виждат обектите като 3D холограми, които “излизат” от екрана

Система за проследяване

Всяка система zSpace има вградена система за проследяване на позицията на главата и настройва картината спрямо това

Стилус

Стилусът Ви позволява да “изтеглите” обектите от екрана и да ги поставите буквално пред лицето си, както и да взаимодействате с тях в реално време

Очила

Проследяващите 3D очила работят заедно със zSpace системата за проследяване, за да предоставят на потребителя интерактивно ПРЕЖИВЯВАНЕ за AR/VR (добавена и виртуална реалност).

Очилата за странични наблюдатели позволяват на другите да се присъединят и да участват в съвместната работа по групи.

Система за проследяване

Системата за проследяване на zSpace работи с Вашите 3D очила и Ви позволява да се оглеждате наоколо, под и над виртуален обект за персонализирано и реалистично преживяване. Сензорите засичат позицията на главата и настройват картината спрямо това.

Стилус

С zSpace стилус учениците могат да въртят ръката си по естествен начин, докато вдигат, изследват и взаимодействат с различни обекти. Бутоните на стилуса изпълняват различни действия в зависимост от приложението zSpace, което използвате.

Възможност за свързване на външни устройства и екрани

zSpace позволява всички функции и възможности на стандартна компютърна конфигурация

Хардуерни компоненти на zSpace®:

zSpace® в България:

Софтуер – над 15 различни софтуерни приложения с насоченост в различни STEM области

Учебни софтуерни приложения за zspace®

Сериозен обучителен инструмент

Въпреки впечатляващия си ефект zSpace® е сериозен обучителен инструмент, за което са проведени множество изследвания и тестове относно ефектите на подобна технология в класната стая.

zspace като технология е сериозен обучителен инструмент в класната стая

zSpace®  позволява на Вашите ученици да:   

  • Изследват и взаимодействат със STEM съдържание и дейности без засягане на икономически или етични въпроси за скъпи краткотрайни материали/устройства или защитени видове животни (например).
  • Имат повече възможности да тестват и усетят на практика контролирана експериментална грешка, от която да извадят изводи
  • Видят аспекти от науката, които до сега, са обект на интерес само на научни експерти и инженери.  

Изследвания върху прилагането на zSpace® с ученици от основен и гимназиален етап открива, че 3D, VR и интерактивната учебна среда резултират в:

  • По-високи резултати, измерени преди и след провеждането на теста
  • Стимулация да активират предишни/натрупани познания
  • Прогрес във формулировката на ученическите въпроси от т.нар. ‘’активни’’ въпроси, базирани на съществуващи вече знания към по-високо ниво или т.нар. ‘’интерактивни’’ въпроси
  • Цялостен педагогически адекватен прогрес на обучаемите

Модели на обучение със zSpace®

zSpace® Labs предполагат по-модерни методи на преподаване и работа в класната стая. Два от тях са застъпени най-силно – “Blended Learning” и “Inquiry-based Learning”

Blended Learningкомбинация между традиционни методи на обучение и употреба на ИКТ в класната стая, обикновено в съотношение 60:40 или 50:50. Идеята е, че има неща, които не можем да правим в клас без наличието на технологии.

Inquirybased Learningтози модел на обучение се основава на практиката и методологията учениците сами да задават въпроси и да създават хипотези в следствие на определена практическа дейност или „провокация”. Работата със zSpace® предразполага именно към такъв модел на обучение, тъй като там често пъти се излиза от рамките на конкретното упражнение или конкретния предмет дори и се правят препратки към други сфери. Учениците сами експериментират на принципа на „проба-грешка” и стигат до въпроси, които задават на своите учители или пък хипотези, които може да са верни или грешни, но трябва да се тестват допълнително. Именно този модел на работа предполага и работата на 2-3ма ученици на едно работно място, защото в процеса на работа те много бързо започват да обменят информация, идеи и здания, за да разрешат казуса, който се намира пред тях.

В zSpace® Lab се предполага активно взаимодействие на децата директно с технологията и софтуера към нея. Тя ще бъде техния „провокатор”. Учителят ще има встъпителна и последваща контролираща и спомагателна функция. Т.е. той въвежда новия материал, термините, концепциите и т.н. След това съдържанието се усвоява персонализирано чрез помощта на технологията, като моделът на работа е максимално доближаващ се до реалността и стимулира практическото прилагане на усвоените познания. Тъй като в тази фаза се предполага работата по модела на „Inquiry-based Learning”, от него, освен да се тестват познанията и някои сигурни хипотези, ще бъдат генерирани и много нови въпроси.

Scroll to top