Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Обучения

Обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, одобрени от МОН и вписани в ИРОПК

Юнион Интерактив има 19 одобрени от МОН и вписани в ИРОПК обучителни програми, насочени към повишаване на дигиталните умения и компетентности на учителите, работа с образователни технологии в класната стая и работа с учебни софтуери и приложения.

+ 0
Обучени преподаватели
+ 0
Проведени обучения

Одобрени обучителни програми на Юнион Интерактив

Обучителните ни програми са фокусирани върху работа с нови технологии и софтуер, както и прилагане на модерни подходи при обучението в класната стая и извън нея. 

В зависимост от темите и времетраенето предлагаме програми с един или два кредита

Онлайн обучителна платформа

Юнион Интерактив предлага достъп на своите клиенти до самостоятелно разработена онлайн обучителна платформа. 

Достъпът до платформата е ограничен за нашите клиенти, а целта на платформата е да служи като продължение на присъственото обучение.

 

Там ще откриете:

 

  • Обучителни курсове, съдържащи видео обучения
  • Допълнителни материали за преподавателите
  • Подготвени уроци и академични разработки за някои от технологиите, които предлагаме

Опит и професионализъм

Mozaik Gold Certificate

Юнион Интерактив е сертифицирана със златен сертификат за преминато 60-часово обучение за работа с mozaBook Classroom. При нас ще получите качествени услуги и високо ниво на професионализъм при обучението за работа с mozaBook Classroom.

Microsoft Global Training Partner

Юнион Интерактив е със статут на "Microsoft Global Training Partner", удостоверяващ за спазването на висок стандарт и професионализъм при провеждане на обучения, свързани с продукти и платформи на една от най-големите компании в образователната сфера.

За въпроси, консултация или поръчки