Обучения

Обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, одобрени от МОН и вписани в ИРОПК

18 обучителни програми, насочени към повишаване на дигиталните умения и компетентности на учителите, работа с образователни технологии в класната стая и работа с учебни софтуери и приложения

Обучителни програми, които предлагаме

18 различни обучителни програми, насочени към повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с акцент върху подобряването на дигиталните умения и компетентности, работа с иновативни образователни технологии и софтуер.

Онлайн платформа за дистанционно обучение

Регистрирайте се на нашата облайн платформа, съдържаща различни видео обучения и допълнителни материали, които подкрепят и допълват усвоеното в присъствената част от обучението.

Microsoft Global Training Partner

Свържете се с екипа на Юнион Интерактив за повече информация.

Scroll to top