Обучителен портал

Обучителен портал на Юнион Интерактив

Юнион Интерактив предлага обучителен портал, разработен за нашите партньори и клиенти и им дава възможност за провеждането на дистанционно обучение, както и достъп до допълнителни материали към обученията ни.

Обучителният портал служи и за допълнително надграждащо и опреснително обучение след провеждането на присъствени обучения.

Предимства на обучителния портал на Юнион Интерактив:

Различни обучителни курсове

Обучителният портал на Юнион Интерактив предлага различни дистанционни обучителни курсове, свързани с работа и използване на технологиите и софтуерите, които предлагаме. Освен това там ще откриете и курсовете, предвидени за дистанционната част от нашите кредитни обучения.

Ясно структурирани обучения

Обучителните курсове на портала са с ясна структура и проследяват логиката при подготовката на преподавателите за работа със съответните технологии/софтуер.

Обучителният портал на Юнион Интерактив предлага курсове с ясна и последователна структура на обучението
Ясна и последователна структура на обучението

Личен профил с курсовете, за които сте записани

След регистрация всеки преподавател има личен профил, в който има информация за обучителните курсове, за които е записан, текущ статус на прогреса в съответните курсове, както и информация за успеваемостта при преминаване на курса.

интерфейс на страницата на личния Ви профил в обучителен портал на Юнион Интерактив
Прегледност на Вашата дейност в рамките на обучителния портал – записани курсове, прогрес, натрупани точки, сертификати

Анализ на резултатите и статистика

Обучителната ни платформа дава възможността да предоставяме общ преглед на резултатите от дистанционните обучения, включващи статистика и анализ. Това е една значителна добавена полза за директори и зам.-директори, които искат да видят реалните резултати от преминатото обучение

Повишаване на ефективността и резултатите от преминататите обучения в обучителен портал на Юнион Интерактив
Статистика, отчетност и анализ на резултатите от проведеното дистанционно обучение – повишава качеството и дава реална оценка за резултатите от обучението

ВХОД В ПОРТАЛА

Scroll to top