Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

zSpace в STEM виртуална лаборатория с модерна 3D технология за обучение по биология

На 31.5.2019 г. отвори врати нова виртуална STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) лаборатория в СУ “Христо Ботев” – гр. Враца. 

Проектът е изключителен за България, тъй като подобна цялостно завършена лаборатория има само в още едно училище в гр. София. 

Освен, че новата STEM лаборатория интегрира последно поколение водеща технология в световен мащаб за обучение по дисциплините от STEM цикъла, базирана на виртуална (VR) и добавена (AR) реалност, тя прави впечатление и с изключителния си облик, който е плод на архитектурен дизайнерски проект на г-н Ивайло Рацов. По този начин този учебен кабинет на бъдещето съчетава смисъл, функционалност и естетика в едно, превръщайки го в приятно и полезно място за обучение на възпитаниците на училището. 

Фирма Юнион Интерактив ООД отговаря за технологичното обезпечаване и изпълнение на проекта за виртуална STEM лаборатория в СУ “Христо Ботев” – гр. Враца, както и за обучението и подготовката на преподавателите за работа в новоизградената учебна среда. 

Ето и малко повече за проекта: 

Проектът включва създаването на напълно завършена виртуална STEM лаборатория, която поставя фокус върху обучението по биология и здравно образование в етап средно образование и подготвя учениците за успешната им реализация в областта на медицината на ниво висше образование и последвала професионална реализация в сферите, свързани с биология, човешка анатомия и медицина.
Виртуалната STEM лаборатория е оборудвана с последно поколение образователна технология – стереоскопичните дисплеи за виртуална и добавена реалност zSpace®, която позволява стереоскопична 3D проекция на човешки органи, анатомични системи, клетъчни структури, ДНК-структури, които могат да бъдат дисектирани и изучавани под формата на холограмни репрезентации.

За СУ “Христо Ботев” – гр. Враца:

Средно училище „Христо Ботев” е най-старото учебно заведение в град Враца и региона. То е наследник на Възнесенското училище, открито през 1822 година. През 1982 година е открита биологичната паралелка. Днес в училището се обучават 1044 ученици от I до XII клас. Осъществява се училищен и държавен план-прием за ученици в първи, пети и осми клас. Приемът в гимназиален етап е в следните профили:СУ „Христо Ботев” – гр. Враца„Обществени науки” /История и цивилизация/;„Обществени науки” /География и икономика/;„Природни науки” /Биология и здравно образование/.Училището е първото в страната, заедно с градовете София и Варна, с разкрита през 1982 г. биологична паралелка като експериментална за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“,.Учениците на Средно училище „Христо Ботев“ – Враца се представят успешно на областни, национални, международни олимпиади и други състезания. Участват в проекти на различни нива, печелят престижни награди и стипендии /включително за обучение в чужбина/.

За zSpace® като технология:

zSpace® е  All-in-one компютърна станция със стереоскопичен дисплей, който комбинира елементи на VR (виртуална реалност) и AR (добавена реалност), за да създаде едно наистина потапящо учебно преживяване за учениците. Технологията, както и софтуерните продукти, оптимизирани за нея, са насочени изцяло към подобряване на условията за обучение по  дисциплините от STEM (Scinece, Technology, Engineering, Maths) цикъла. Фирмата производител zSpace Inc. има над 30 патента за уникалната си технология, десетки престижни награди от международни технологични и образователни изложения, в т.ч. и първа награда за иновативна образователна технология на “BETT Show”. zSpace® е разпространен в над 1000 училища и университети във водещи образователни системи и продължава да се развива и утвърждава като един от най-модерните и ефективни инструменти за STEM обучение в неговите различни аспекти. 

Оторизиран дистрибутор на zSpace® за България е фирма Юнион Интерактив ООД

zSpace® STEM Bio Lab – виртуална STEM лаборатория в СУ “Христо Ботев” – гр. Враца

Leave a Reply

Your email address will not be published.