Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Виртуална STEM лаборатория със работни станции zspace® в 2.АЕГ "Томас Джеферсън", гр. София

Един от най-модерните STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) центрове в България беше открит в столичната 2.АЕГ “Томъс Джеферсън”. 

Проектът за иновация в училището, реализиран с подкрепата на Министерство на образованието и науката, предвижда провеждане на дългосрочна стратегия за развитие на обучението по природни науки като взаимносвързани предмети, част от общо учебно направление – именно т.нар. “STEM (Science, Technology, Engineering, Matsh) обучение”.

Освен иновации в начина на преподаване и организация на учебното съдържание, иновативният STEM център във 2.АЕГ “Томас Джеферсън” предлага на възпитаниците си свръхмодерна учебна база, същетаваща технологии и инструменти за практическа и експериментална дейност. 

STEM центърът обхваща 6 кабинета, като най-впечатляващи от тях са т. нар. “zSpace® STEM Lab” – виртуална STEM лаборатория, оборудвана с една от най-напредналите технологии за STEM обучение – стереоскопичните дисплеи zSpace® (чийто официален представител за България е фирма Юнион Интерактив), лабораторията за практическа и експериментална дейност, технологичен кабинет и кабинет по физика. 

Технологията на zSpace® разполага с над 30 уникални патента, разпространена е в над 500 училища по цял свят, в едни от най-развитите образователни системи и позволява на учениците да работят с 3D холограми, които излизат от екрана. Учениците могат да правят дисекции, да разглеждат и поправят различни компоненти, да провеждат опити по механика и електротехника в напълно безопасна и максимално доближаваща се до реалността работна среда. 

На откриването беше проведен интегриран открит урок пред официалните гости на събитието.

Фирма Юнион Интерактив имаше възможността да работи в тясно сътрудничество с училището по време на изпълнението на проекта.

“Като официален представител на компанията zSpace Inc. за България сме щастливи да видим този впечатляващ проект завършен и функциониращ успешно! Разбира се, работата не спира! Освен вече проведените обучения, предвиждаме още тренировъчни и обучителни сесии с преподавателите, както и пълно съдействие по отношение на идеи и модели за работа с новата технология на zSpace® в класната стая!” – Цветомир Николов, управител на Юнион Интерактив ООД.

Проектът за създаване на Иновативен STEM център в 2.АЕГ “Томъс Джеферсън” се случва на фона на скорошното приемане на България за член на Европейската STEM коалиция. В тази връзка България поема определени ангажименти и очертава приоритети за развитието на STEM обучението и в Българското училище. 

“STEM обучението в комбинация с изграждане на дигитални умения и компетентности е огромна възможност за успешна и перспективна реализация на учениците в 21. век. Радвам се, че постепенно т.нар. “Природни науки” все по-често се назовават с понятието STEM и тази образователна концепция набира все повече популярност и развитие и в България!”  – Александър Николов, управител на Юнион Интерактив.

Откриване на STEM център в 2.АЕГ “Томъс Джеферсън” – гр. София

Leave a Reply

Your email address will not be published.