Юнион Интерактив завърши проект в 145.ОУ ”Симеон Радев”, гр. София

Резултатите от завършения проект на Юнион Интерактив в 145.ОУ ”Симеон Радев”, гр. София.

Изградени са 8 отделни кабинета с модерно интерактивно оборудване, снабдени с качествен образователен софтуер на mozaBook, който е предвиден за часовете по биология, география, история и математика. 

Всеки един от осемте кабинета разполага с визуализиращи устройства за демонстрация на записки и материали на хартиен носител. 

Кабинетът по природни науки е оборудван с дигитален микроскоп на италианската фирма OPTIKA. Микроскопът има възможност за свързване към интерактивен дисплей, като по този начин образът е достъпен за целия клас. 

След като приключихме с монтажната дейност и въвеждането на техниката в експлоатация, проведохме обучения за работа с новата техника. Бяха проведени няколко обучения, някои от които – индивидуални, за да сме сигурни, че преподавателите спокойно ще могат да влезнат в класната стая и да използват новите интерактивни дъски и интерактивни дисплеи със софтуера на mozaBook. 

Ето и снимки на крайните резултати: 

Юнион Интерактив завърши проект в 145.ОУ ”Симеон Радев”, гр. София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top