mozaBook Classroom

Закупуване на лиценз за софтуера mozaBook Classroom от официален дистрибутор за България – Юнион Интерактив

Закупуване на mozaBook Classroom – най-добрият софтуер за работа с интерактивни дъски и дисплеи

– Преведен на 35 езика, включително български език
Над 1200 3D сцени и модели по всички общообразователни предмети
– Стотици образователни видеа
Интегрирана облачна платформа, където може да запазвате и споделяте електронни уроци

Юнион Интерактив – официален дистрибутор на mozaBook за България:

Закупуване на лиценз

Като официален дистрибутор за България Юнион Интерактив предлага възможността за закупуване на лиценз и прелицензиране на изтекли лицензи на mozaBook Classroom.
Ние следим за изтичането на Вашия лиценз и ще Ви напомни, когато той трябва да бъде подновен!

Качество и добавена стойност

Юнион Интерактив е сертифицирана със златен сертификат за преминато 60-часово обучение за работа с mozaBook Classroom. При нас ще получите качествени услуги и високо ниво при обучението за работа с mozaBook Classroom.

Обучение за mozaBook

Юнион Интерактив предлага обучителна програма на тема “Засилване на дигиталното обучение в класната стая чрез използване на mozaBook“, одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката и вписана в ИРОПК.

Софтуер mozaBook Classroom:

  • Създавайте интерактивни публикации и електронни уроци
  • mozaBook е съвместим с всякакви интерактивни дъски и интерактивни дисплеи
  • Създавайте анимирани презентации, упражнения и симулации
  • Споделяйте уроци с останалите чрез интегрирана облачна платформа
  • Използвайте готови ресурси или създайте нови собствени
mozabook Classroom - закупуване на лиценз за най-добрият софтуер за интерактивни дъски и интерактивни дисплеи от Юнион Интерактив - официален дистрибутор за България
mozaBook Classroom – софтуер за интерактивни дъски. Закупете или преподновете Вашия лиценз чрез фирма Юнион Интерактив.

Видео представяне на mozaBook Classroom:

mozaBook Classroom е специализиран иновативен образователен софтуер за интерактивна дъска. Образователни видеа, 3D модели и симулационни приложения са само част от ресурсите, с които разполага учителят. Учителите и учениците могат да създават презентации и интерактивни уроци и да ги обогатяват с интерактивни 3D модели, образователни видеа, картини и упражнения от специалната медийна библиотека.
Освен това, чрез mozaBook учителят може да работи с електронни интерактивни учебници.
Е-уроците, които бъдат разработени в клас или извън клас могат да бъдат запазени и споделени през интегрирана облачна платформа.


Ресурси по всички общообразователни предмети

mozabook classroom e подходящ софтуер за всички общообразователни предмети в България. Закупуване на лиценз от Юнион Интерактив.
3D модели, образователни видеа, допълнителни приложения, инструменти за графична обработка, тестов генератор и е-учебници по различни теми и предмети – с mozaBook Classroom всичко е на едно място и е оптимизирано за работа с интерактивната дъска или интерактивен дисплей.

Закупуване на лиценз за mozaBook Classroom от Юнион Интерактив

За учители в класната стая:

CLASSROOM лиценз

За работа в класната стая на интерактивна дъска/интерактивен дисплей. Може да се използва и вкъщи при предварителна подготовка на уроци.

Лицензът може да бъде за 1 / 2/ 3….10 години напред. CLASSROOM лицензът поддържа 1 език по Ваш избор, вкл. български език.

MULTILANG лиценз

За работа в класната стая на интерактивна дъска/интерактивен дисплей. Може да се използва и вкъщи при предварителна подготовка на уроци.

Лицензът може да бъде за 1 / 2/ 3….10 години напред. CLASSROOM лицензът поддържа 35 езика, вкл. български език.

За ученици на компютър или таблет:

PERSONAL лиценз

Дава достъп до медийната библиотека. Предвиден за работа с компютър, от вкъщи.

STUDENT лиценз

За компютрите/таблетите на учениците в класната стая. Подходящ при изграждането на интерактивни компютърни лаборатории, където учителят работи на интерактивна дъска/интерактивен дисплей, а учениците работят на персонални компютри или лаптопи.

Scroll to top