Изучаване на човешкото тяло и анатомични системи като 3D холограми

Използвайте Human Anatomy Atlas в комбинация със zSpace за самостоятелна и персонализирана подготовка и помощ при правилното и точно изследване и изучаване на човешкото тяло и това, как отделните му части са свързани помежду си. 

Анимации на мускулни движения дават поглед върху това как мускулатурата движи скелета.

Софтуерът предлага тестове за самооценка на знанията.

Секция, в която са описани конкретни медицински състояния и проблеми, които могат да възникнат в съответния орган, система, област, както и насоки за превенцията им.

Поради своята детайлност и нивото на текстово съдържание, Human Anatomy Atlas е най-подходящ за гимназиален етап на обучение, профилирана подготовка или обучение на студенти по медицина.

human anatomy atlas е софтуер за zspace за изучаване на човешкото тяло и анатомия
Детайлни репрезентации на анатомични системи и отделни органи с цел детайлно изучаване на човешкото тяло под формата на 3D холограми чрез zSpace. Текстове с описания и възможност за виртуална дисекция.

zCentral Launch Code: AP26

Език: Английски
Лиценз: 1 година


Видео демонстрации:

Visible Body – общ преглед

4 минути


Visible Body в обучението

Приложения в процеса на обучение – практики и мнения на преподаватели и професори. Софтуерът Human Anatomy Atlas е отлично решение за обучение по биология и анатомия в гимназиален етап на обучение, за профилирана подготовка или за подготовка за следване на медицина.

1 минута


Visible Body – човешкото око

Пример за използването на софтуера Human Anatomy Atlas при изучаване на човешкото око. Вникнете в структурата на човешкото око.

2 минути


Visible Body – изследване на кръвоносната система

Упражнение за изучаване и детайлно изследване на кръвоносната система. Изследвайте функцията и работата на сърцето под формата на 3D виртуална холограма, както и всички анатомични системи, които са пряко обвързани с функционирането на кръвоносната система.

2 минути


Visible Body – мускулна и скелетна система

Примерно упражнение за изучаване на човешката мускулатура и взаимодействието й със скелетната система.  Специални анимирани симулации демонстрират движението на мускули и части на човешкото тяло.

3 минути


Основен интерфейс на софтуера и функции:

Scroll to top