Virtual ECG е софтуер, създаден за обучение и подготовка на студенти за извършване на електрокардиография (ЕКГ),поставяне на електроди, разпознаване на сърдечни области и различни сърдечни състояния

Virtual ECG е създаден за обучение и подготовка на студенти за извършване на електрокардиография (ЕКГ), поставяне на електроди, разпознаване на сърдечни области и различни сърдечни състояния. 

Virtual ECG – общ преглед

Общо представяне на софтуера Virtual ECG при работа със стереоскопичните дисплеи zSpace®

5:30 минути

Scroll to top