Софтуер за zSpace, състоящ се от 4 различни приложения

софтуер за zspace, с който може да се провеждат опити по механика във виртуална среда - science, technology, engineering, maths
Newton’s Park
механика
софтуер за zspace за провеждане на опити по електротехника - science, technology, engineering, maths
Franklin’s Lab
електротехника
софтуер по химия за zspace - science, technology, engineering, maths
Curie’s Elements
химия

Euclid’s Shapes
математика
 • Подходящи за работа в STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) лаборатории
 • Годишен лиценз
 • Предварително подготвени уроци и материали за учителя

1. Софтуерно приложение Newton’s Park – опити по механика във виртуална среда

Newton’s Park е софтуер за zSpace, който позволява на учениците да създадат свой собствен експеримент или да използват симулационни експерименти, подготвени от zSpace, за да задълбочат познанията си по механика.Учениците имат възможност да взаимодействат с различни променливи фактори (околна среда, гравитация, предмети др.), за да изучават,анализират и тестват различни механични концепции и принципи и с това да разширяват познанията си и в други STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) дисциплини.


Език: английски
Лиценз: годишен

zCentral Launch Code: AP23

Платформа с учителски материали

Теми и области:

 • Кинетична енергия
 • Сили
 • Насочено движение
 • Енергия
 • Научни методи и подходи
 • Съпротивление

2. Софтуерно приложение Franklin’s Lab – електротехника и електрически вериги във виртуална среда

Franklin’s Lab е софтуер за zSpace, който превежда учениците през света на електричеството и електротехниката в една напълно безопасна за тях виртуална среда. Те могат да създават и експериментират със свои собствени електрически компоненти или цели електрически вериги, както и да изпълняват предварително подготвени задания от zSpace. Освен това в т.нар. секция ‘’Workbench’’ учениците имат възможността да поправят определени части и компоненти по предварително зададен проблем.
Подходящ за часовете по физика, както и за извънкласни дейности, свързани със съответния профилиран фокус на обучение.

Език: английски
Лиценз: годишен

zCentral Launch Code: AP22

Платформа с учителски материали

Теми и области:

 • Научни методи и подходи
 • Отстраняване на проблеми
 • Отворени/затворени вериги
 • Последователно свързване
 • Успоредно свързване
 • Проводимост
 • Съпротивление

3. Софтуерно приложение Curie’s Elements – виртуална периодична система, атоми и атомен строеж

Curie’s Elements е софтуер за zSpace, който предлага виртуална периодична система с атомни модели на Бор и атомен строеж на всеки един елемент от системата. Софтуерът разполага и с допълнителен режим ‘’Atom Builder’’, където учениците могат да добавят протони, неутрони и електрони и сами да построяват химичните елементи.  
Подходящ за часовете по неорганична химия в прогимназиална и гимназиална степен на образование.

Език: английски
Лиценз: годишен

zCentral Launch Code: AP24

Платформа с учителски материали

Теми и области:

 • Периодична система
 • Химични елементи
 • Строеж на атома
 • Модел на Бор
 • Неорганична химия

4. Софтуерно приложение Euclid’s Shapes – начална математика – дроби и геометрични фигури

Euclid’s Shapes въвежда най-малките ученици в света на математиката
Децата се запознават с основните геометрични фигурипропорциите и съотношенията между тях във виртуалното пространство. Освен това софтуерът Euclid’s Shapes помага на малките ученици да научат дробите по един интересен и разбираем начин чрез визуалното им представяне под формата на “блокчета”/”плочки”, след което да извършват прости математически операции (събиране, изваждане, умножение и деление) с дроби.

Език: английски
Лиценз: годишен

zCentral Launch Code: AP25

Платформа с учителски материали

Теми и области:

 • Геометрични фигури
 • Дробни числа
 • Събиране, изваждане, умножение и деление
 • Съотношение
 • Пространствено възприятие

Scroll to top