Виртуална лаборатория по химия за zSpace

VIVED Chemistry е софтуер за zSpace, който Ви позволява да създадете виртуална лаборатория с цел изучаване на химия във виртуална и добавена реалност. Софтуерът включва дейности и симулации които допълват обучението по химия и природните науки. Симулациите, инструментите и темите включват:

 • Строеж на атома
 • Интерактивна периодична таблица
 • Строеж на молекулата
 • Молекулен визуализатор
 • Молекулярно разпадане
 • Ядрен разпад
 • Свързване
 • Състояния на материята
 • Междумолекулни сили
 • Свойства на газа
 • Интерактивно рН
 • Концентрация и разтворимост
 • Реакции
VIVED Chemistry софтуер за zSpace за създаване на виртуална лаборатория
Симулации на химични взаимодействия, интерактивна периодична система, атоми, атомен строеж – Вашата виртуална лаборатория по химия!

zCentral Launch Code: AP30


VIVED Chemistry – Видео демонстрация


Как да: VIVED Chemistry

Подобряване на потенциала за учене чрез демонстриране на абстрактни идеи със символични, микроскопични и макроскопични химически концепции, които учениците могат да изследват в 3D пространството. Това видео е бърз урок за това как да се използва софтуера за виртуално обучение по химия.

Scroll to top