VIVED Science е специализиран софтуер за zSpace за детайлно изучаване на термини, феномени и концепции от човешката анатомия, ботаника, зоология, природознание, Земята и космоса, микробиология или обобщено – т.нар. STEM (Science, Tehnology, Engineering, Maths) дисциплини. 

Софтуерът предлага стотици виртуални 3D модели от областта на природните науки с изключително ниво на детайл и възможност за дисекция, както и добавяне на различни анотации и описания към 3D моделите на различни езици.

VIVED Science за zSpace – специализиран софтуер, с който науката оживява пред очите Ви във виртуална и добавена реалност!

zCentral Launch Code: AP27


Видео демонстрация на софтуера за zSpace – VIVED Science:

VIVED Science – представяне

Кратко представяне на софтуера VIVED Science при работа със стереоскопичните дисплеи на zSpace. 

1 минута


VIVED Science – основно меню, интерфейс и основни функции

5 минути


VIVED Science – работа с 3D холограмите

5 минути


VIVED Science – добавяне на анотации и създаване на персонализирани уроци

4 минути


Scroll to top