Открийте повече от 1000 3D модели и анализирайте обекти с разнообразието от интерактивни инструменти в базовия софтуер за zSpace – zSpace Studio.

zSpace Studio Ви позволява да създавате комплексни визуални модели и уроци с учебно съдържание по различни дисциплини от учебната програма. Можете да създадете ”жива” композиция, интегрирайки множество 3D модели в една сцена. Всеки от моделите е с предварително подготвени анотации на отделните елементи, от които е изграден, за да може да бъде ясно кой елемент какво представлява – полезно както за учениците, така и за учителя, тъй като улеснява тяхната работа при представянето на нов урок. Може да анализирате и сравнявате паралелни обекти по форма, структура и функция в триизмерното виртуално пространство, което станциите на zSpace създават.  

zCentral Launch Code: AP21

zspace studio е софтуер за zspace с над 1000 3d модели от stem сферата, които може да разглеждате, дисектирате и изучавате във виртуална и добавена реалност
zSpace Studio – повече от 1000 3D модела по различни теми и области от STEM направлението

Теми и дисциплини:

 • Анатомия: (кръвни групи; части на тялото; органи – мозък, сърце, капиляри; системи – мускулна, скелетна, дихателна, нервна, кръвоносна, отделителна; и др.)
 • Животни: над 400 различни животни/вкаменелости/скелети; повече от 60 от тези модели са дисектируеми
 • Астрономия: планети, сателити, космическа апаратура
 • Биология: човек, растения, клетка, микроорганизми и др.
 • Химия: предимно органични съединения
 • Околна среда: природни явления и феномени
 • История: фосили/артефакти/оръжия на труда/оръжия/архитектурни обекти (Софтуерът е приложим основно в часовете, които са предвидени за материала по Антична и Праистория. 
 • Механика: двигатели/ИТ системи/инструменти,устройства;
 • Растения
 • Скулптури
 • Транспортни средства: наземни, въздухоплавателни, мореплавателни

Видео:

zSpace Studio: Общо представяне


zSpace Studio: Биология

Използвайте Studio в часовете по биология. Независимо, дали ще го използвате за демонстрация или за по-задълбочена практическа подготовка – Studio Ви предоставя всички необходими инструменти за наблюдение, изследване и дисекция на различни анатомични системи, животни, клетки, органи.


zSpace Studio: Механика

3D модели на двигатели, апарати и машини – изучаване на устройство и структура.


zSpace Studio: География

Земята, различни планети, 3D репрезентации на различни хабитати, географски форми, природни явления


zSpace Studio: Химия

3D модели на атоми и молекули


Повече от 1000 3D модели

В софтуера zSpace Studio са подготвени повече от 1000 3D модела. Повече от 660 от тях са дисектируеми, т.е. могат да се разчленят на съставни части – изключително полезно при обучението по биология, химия, физика.
От изследване на протеиновите молекули, до сравняване на исторически сгради и скулптури – ресурсната библиотека предоставя многобройни възможности и материали за часовете както по природни науки, така и в дисциплините с хуманитарна насоченост

Открития, дисекции, сравнения

Освен ресурсната библиотека с 3D модели по различни теми, zSpace Studio предлага и набор от инструменти, които улесняват децата при провеждането на определени експерименти или указания на учителя. 
Работещият разполага с 3 основни инструмента – линия, камера и т.нар. ”cutting plane” или инструмент, чрез който може да се направи напречно сечение на даден обект. 
Тези инструменти Ви позволяват да сменяте подходите при преподаването и да разнообразявате начина, по който се поднася новия материал в клас. 

Режими на работа

Софтуерът на zSpace Studio е разделен на два основни режима на работа – т.нар. секция ”Sandbox” и секция ”Activities’‘. В ”Sandbox” ще откриете целият учебен ресурс от 3D модели, чрез които може да структурирате свой собствен урок/презентация. В раздел ”Activities” имате предварително подготвени уроци с указания и задачи за учениците, които те трябва да изпълняват, паралелно работейки с холограмните модели.

Презентации

zSpace Studio е интегриран за работа към специалната допълнителна презентационна апаратура – zView II. Това означава, че дори при наличието на една станция в клас – учебният процес ще бъде възможен и целият клас ще има възможност да наблюдава урока, тъй като zView II е специална камера, която предава образа към голям екран/проектор/телевизор.

Вмъквайте модели

С Leopoly 3D – софтуер за zSpace, предназначен за създаване на собствени 3D модели, можете да създавате модели, които след това да вмъкнете в урока си. По този начин се стимулира креативността и проактивното отношение на децата и учениците към учебния процес като цяло. 

Навигация в софтуера:

zSpace® AIO:

инструкции за функциите и клавишите на софтуера zSpace Studio (zspace aio версия)
Меню, бутони и функции на софтуера за zSpace® AIO

zSpace® Laptop

инструкции за функциите и клавишите на софтуера zSpace Studio (лаптоп версия)
Меню, бутони и функции на софтуера за zSpace® Laptop
Scroll to top