GTA Auto Expert / Virtual Service (автомобилостроене)

Софтуер по автомобилостроене и механика

Един софтуерен пакет – 2 софтуерни приложения:

gta auto expert - софтуер по автомобилостроене за zspace
GTA Auto Expert
виртуален сервиз за тренировка и подготовка в областта на автомобилостроенето
GTA Virtual Mechanic
  • 2 софтуерни приложения по автомобилостроене за zSpace® – “VR Automotive Expert” и “VR Automotive Meachanic”
  • Годишен лиценз
  • Всички автомобилни компоненти: В ЕДИН СОФТУЕР – без тонове желязо в класната стая –безопасно, удобно и ефективно обучение
  • Интерактивни симулации и текстови описания към виртуалните 3D модели
  • Практическа част и упражнения по отстраняване на проблеми по автомобила
обучение по автомобилостроене за zspace - разглобяване на автомобилен двигател във виртуална реалност
Всички автомобилни части – в един софтуер с изключителен детайл и представени под формата на 3D холограми, които могат да бъдат разглобявани

1. GTA Auto Expert

Тук учениците се обучават и научават всичко за автомобила и неговите компоненти чрез 3D холограмни репрезентации, симулации и текстове.

zCentral Launch Code: AP35

3d модел на двигател в софтуер по автомобилостроене за zspace
Меню с различните автомобилни компоненти, 3D холограма и симулационно движение, текстово описание

Представяне на софтуера Virtual Automotive Expert

Език: английски
Лиценз: 1 година


Насоки за работа със софтуера Virtual Automotive Expert

Език: английски
Лиценз: 1 година


2. GTA Virtual Mechanic

А тук, във виртуалния сервиз – учениците практикуват и задълбочават усвоените познания чрез виртуални упражнения и задачи по сглобяване, раглобяване и поправяне на различни автомобилни части.

zCentral Launch Code: AP34

виртуален сервиз за поправка на части и компоненти на автомобила в софтуера по автомобилостроене за zspace
Виртуален сервиз, където учениците могат на практика да приложат усвоените познания в приложение № 1 – Virtual Auto Expert

Scroll to top