Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Софтуер за zSpace®

Създайте модерни STEM лаборатории с комбинация между уникалната технология на zSpace и предназначените за нея софтуерни приложения

Над 20 различни софтуерни приложения, насочени към обучение в STEM дисциплините, както и към по-тясно специализирано професионално обучение и подготовка за конкретни индустрии и професии.

zSpace Studio A3

Базов софтуер. Съдържа над 1,300 3D модела, разпределени в различни тематични области и множество интерактивни инструменти.

Newton's Park

Изследвайте законите на механиката и провеждайте практически експерименти във виртуална и добавена реалност (VR/AR).

Franklin's Lab

Софтуер за провеждане на експерименти с електрически вериги и компоненти от електрически вериги.

zSpace Experiences

Различни приложения и симулации от областта на науката - биология, химия, география, ботаника и други.

Euclid's Shapes

Софтуер за обучение по математика на по-малките ученици. Умножение, деление, геометрични фигури, съотношения между обекти.

Human Anatomy Atlas

Изследвайте системите на човешкото тяло в стереоскопично 3D с повече от 4,600 анатомични структури.

VIVED Anatomy

Софтуер за обучение по анатомия. Пълна репрезентация на човешкото тяло, както и различни анатомични системи или отделни органи.

VIVED Chemistry

Виртуална лаборатория по химия, където може да сглобявате атоми, разглеждате молекули, както и да провеждате реактивни опити в безопасна среда.

VIVED Science

Десетки 3D модели от различни области на науката, в т.ч. астрономия, ботаника, химия, анатомия, микробиология, зоология, механика и други.

Dental

Софтуер за обучение на студенти по дентална медицина.

VR Automotive Expert

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Учениците могат да разглеждат симулации на различни автомобилни системи и да достъпват различни 3D ресурси, позволяващи им да се подготвят за практическа реализация в автомобилната индустрия.

VR Automotive Mechanic

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Продължение на VR Automotive Expert. Това е виртуален "сервиз", където учениците отстраняват проблеми по автомобила и разрешават различни казуси.

VR Electric Automotive Mechanic

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Позволява на учениците да практикуват сглобяването и разглобяването на електромобили и различните им системи в рамките на виртуален "сервиз".

VR Hybrid Automotive Mechanic

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Изследвайте безопасно двигателя и трансаксел системата на Toyota Prius (хибрид). VR Hybrid Automotive Mechanic се състои от 3 модула: двигател, трансаксел система, структура и принципи на силното предаване.

Electrical Control

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Представя структурите и работните принципи на електроуредите с ниско напрежение в реалистична среда чрез виртуална и добавена реалност (VR/AR).

Advanced Manufacturing Hydraulics

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Предназначен за подготовка на знания и умения за работа с водно задвижвани компоненти и хидравлични системи.

Advanced Manufacturing Mechanical

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Предназначен за подготовка на знания и умения в областта на производство, логистика и поддръжка.

Advanced Manufacturing Pneumatics

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Предназначен за подготовка на знания и умения за работа с пневматично задвижвани компоненти и системи.

Industrial Robotics Expert

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Запознава обучаващите се с основите и стандартите в автоматизираните системи и индустриалната роботика в стереоскопичен 3D режим.

Industrial Robotics Mechanic

Софтуер за професионално обучение със zSpace. Позволява на обучаващите се да практикуват сглобяване/разглобяване, с особен акцент върху превантивната поддръжка и общи процедури за производство на роботи и автоматизирани системи.

За въпроси, консултация или поръчки