Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Advanced Manufacturing Hydraulics

Софтуер за професионално обучение по хидравлични системи

Софтуерът за zSpace Advanced Manufacturing Hydraulics представя различни компоненти под формата на 3D модели, анимации и структури на хидравлични системи, за да демонстрира на учениците структурните взаимоотношения и работните принципи, необходими за развитие на умения за работа с компонентите на силата на течности и хидравличните системи.


Комбинирането на софтуера с хардуерните устройства на zSpace прави възможно демонстрацията и работата с хидравлични системи във виртуална среда под формата на реалистични холограми, което допринася за по-ефективното усвояване на практически умения сред обучаемите. 

Стартиране на Advanced Manufacturing Hydraulics

Общо представяне на Advanced Manufacturing Hydraulics

Разрешаване на проблеми

За въпроси, консултация или поръчки