Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Euclid’s Shapes

Разглеждане и разрешаване на математически проблеми във виртуална среда

Euclid’s Shapes е софтуерно приложение за zSpace, което предлага учебни дейности, насочени към обучението по математика във виртуална и добавена реалност (VR/AR). Допълва преподаването на ключови концепции като числа и операции в база 10, измерване и данни, умножение, деление, съотношения и геометрия.

Как да стартирате Euclid's Shapes

Примерна дейност в Euclid's Shapes

За въпроси, консултация или поръчки