Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Franklin’s Lab

Опити по електротехника във виртуална и добавена реалност (VR/AR)

Franklin’s Lab е софтуер по електротехника за zSpace, чрез който

изграждате и отстранявате повреди електрически вериги в богата и безопасна виртуална симулационна среда. 

Научете процеса на отстраняване на неизправности, като същевременно запознаете учениците с основите на електрическите вериги. Софтуерът предлага набор от различни компоненти, които са част от всяка електрическа верига. 

Стартиране на Franklin's Lab

Инструменти и функции на софтуера

За въпроси, консултация или поръчки