Софтуер за интерактивни дъски

Безплатен софтуер за интерактивни дъски, преведен на български език

Софтуер за интерактивни дъски, с който може да създавате интересни и динамични дигитални уроци. Софтуерът към интерактивните дъски съдържа множество функции и инструменти за графична обработка, както и възможности за добавяне на допълнително мултимедийно съдържание – аудио/видео файлове. По този начин ще може да направите уроците си много по-живи, по-интересни и достъпни. 
Освен това може да запазите предварително подготвени и разработени дигитални уроци, които да променяте във времето или да изпращате на Вашите ученици уроците, които са проведени и създадени в клас – под формата на PowerPoint презентации или .PDF файлове. 

Работно поле на софтуер за интерактивни дъски от Юнион Интерактив
Софтуер за интерактивни дъски – създавайте интересно съдържание и динамични уроци, които след това да запазите е електронен вариант

Ресурсна библиотека на софтуера за интерактивни дъски:

Основни предварително подготвени графики и изображения по следните учебни предмети

Биология
Химия
Физика
Английски език
География
Математика

Паралелно с готовите материали учителят винаги може да добавя свои собствени, като ги прибавя в определена директория по негов избор. По този начин Вие сами можете да си изграждате ресурсни библиотеки.


Multi-touch функция

До 10 човека могат да работят едновременно на дъската

Групови презентации или изпитвания на няколко човека паралелно върху интерактивната дъска. Особено подходяща и удобна функция за детските градини, където децата са по-малки и могат да работят заедно по дъската. 


Smart Search функция на софтуера

Пишете дума, ограждате я и Google веднага генерира резултати за нея!

Smart Search е функция на софтуера към интерактивната дъска OnBoard, която е в помощ на всеки учител. Винаги се случва някой да попита нещо или да стане въпрос за тема, по която учителят не е предварително подготвен. В тези случаи ”Smart Search” функцията идва на помощ. 


Графичен калкулатор

 • Поле за графично изписване на задачата
 • Калкулатор за автоматично пресмятане на задачата
 • Aвтоматично показване на криви и функции в интервал [0;1]


Графичен ”генератор” на функции в равнина:

При работата с функции едно от най-трудните неща за усвояване и разбиране е как точно изглежда функцията в равнината. Тези познания са в основата на фундаменталната подготовка за последващата аналитична геометрия. ”Генераторът на функции” е изключително полезен, защото задачата на учителя е да конструира функцията, а генераторът автоматично я визуализира в равнината. 


Геометрия:

 • 3D геометрични обекти
 • Координатни системи (X, Y, Z)
 • Инструменти за по-лесно чертане: линия, транспортир, триъгълник, пергел


Възможности софтуера за интерактивни дъски:

 • Създайте своя собствена библиотека от учебни ресурси и материали
 • Разработете Ваша лична библиотека от интерактивни уроци, които да споделите с колегите или учениците си
 • Спестете време и труд при подготовката на нов урок
 • Възползвайте се от инструментите за обработка на графичното съдържание, за да предадете материала по един по-лесен и достъпен начин за Вашите ученици
 • Запишете видео урок и го изпратете на учениците си
 • Направете учебния процес по-жив и динамичен чрез прибавянето на различни мултимедийни файлове

Най-добрият софтуер за интерактивни дъски – mozaBook Classroom

Scroll to top