Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

STEM център в 78. СУ “Христо Смирненски” – гр. Банкя

На 24.02.2022 г. се състоя официалното откриване на завършения STEM център по природни науки, изследвания и иновации в 78. СУ “Христо Смирненски” – гр. Банкя.

Новият STEM център е с изцяло променена интериорна и технологична среда, отговаряща на всички тенденции в посока едно модерно, функционално, естетически издържано, сигурно и функционално обучително пространство.

STEM центърът се състои от 3 основни пространства:

zSpace® STEM Lab

Виртуална STEM лаборатория, оборудвана с работни станции и лаптопи за виртуална и добавена реалност zSpace®, чрез които учениците учат и работят с виртуални 3D холограми, а учебното съдържание “оживява” пред очите им.

Arduino Practice Lab

Учебно пространство за практическа и експериментална дейност по електроника, роботика и програмиране с учебни комплекти на водещия световен производител Arduino.

Makerspace

Makerspace пространство креативни занимания, оборудвано с компютри и техника за 3D моделиране и дизайн, интерактивни технологии и 3D принтери.

Технологии и софтуер

Кабинетите са оборудвани с интерактивни дисплеи от Юнион Интерактив в комбинация с образователен софтуер mozaBook Classroom – задължителен елемент за изграждане на модерно и функционално фронтално презентационно пространство.

В допълнение кабинетите са оборудвани със стереоскопични лаптопи zSpace® и стереоскопичен дисплей zSpace® – технология, насочена изцяло към STEM обучението, представяща учебното съдържание чрез 3 сензорни модалности (визуално, допир, звук), предоставяйки възможност не просто за обучение, а за цялостно и “потапящо” учебно изживяване на учениците.

STEM центърът в 78. СУ “Христо Смирненски” – гр. Банкя е оборудван и с т.нар. недигитални технологии, включващи микроскопи, както и образователни комплекти Arduino, насочени към практическа и експериментална дейност в областта на електроника, програмиране и роботика.

STEM център в 78. СУ “Христо Смирненски” – гр. Банкя