Новоизграден STEM център в ОУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Ботевград

През месец Април 2021 година беше открит новия STEM център в ОУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Ботевград.

Общата площ на центъра обхваща около 250 кв. м., включващи кабинетите по природни науки и прилежащ към тях коридор.

Учебната среда от ново поколение ще цели постигането на синхрон между приятна, функционална и предразполагаща физическа среда с възможности за работа и обучение с последно поколение технологии и софтуер, насочени към STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) дисциплините.

Интериор и физическа среда

Интериорният проект, както и създаването на физическата среда, отговаряща на проекта са дело на интериорно студио ERATO Design.

Технологии

Комбинация между интерактивни технологии, технологии за виртуална и добавена реалност и недигитални технологии за приложна дейност

Мобилна виртуална лаборатория с последно поколение технология, насочена към STEM обучението – стереоскопични лаптопи zSpace®, базирани на виртуална и добавена реалност.

Защо се залага:

 • Изключително силен инструмент за привличането на вниманието на учениците към изучаване на STEM съдържание (което е едно от основните предизвикателства)
 • Фактът, че са предвидени лаптопи предполага по-висока степен на персонализирано обучение в рамките на класната стая
 • Технологията предоставя възможност за приемане и обработка на информацията по няколко сензорни „канала“ – визуално, слухово, допирно
 • Предоставя възможност за тестване и експеримент в напълно безопасна виртуална среда
 • Фронталното обучително пространство ще бъде изградено с интерактивен дисплей в комбинация с образователен софтуер за визуализиране, редактиране и създаване на електронно интерактивно съдържание.

Учителят ще разполага с дигитално работно поле чрез интерактивен дисплей в комбинация с образователен софтуер mozaBook Classroom.

Обвързано с облачна платформа и възможност за създаване на виртуална класна стая ще може да се осъществява учебен процес във всички възможни форми на обучение.

Как?

 • Учителят предава ново съдържание на дисплея. Паралелно с това е пуснал споделяне на екрана в рамките на виртуалната класна стая (пример: споделяне на екрана в MS Teams)
 • Присъстващите ученици имат виждат всичко в реално време и работят на своите персонални работни места (самостоятелно или по групи) със стереоскопичните лаптопи
 • Отсъстващите могат да наблюдават случващото се на дисплея в реално време от дистанция (чрез споделения екран в рамките на виртуалната класна стая през MS Teams)
 • Целия процес в клас се записва (като видео/презентация) и се качва на общата облачна платформа.
 • Отсъстващите, които не са наблюдавали часа в реално време могат да достъпят записания урок/презентация дистанционно по всяко време
 • По този начин се покрива присъствено и дистанционно (синхронно и асинхронно) обучение
 • Генериране на собствено разработено учебно съдържание
 • Акумулиране на такова и споделянето му като общодостъпен ресурс за всички ученици

Недигитални технологии

STEM центърът в ОУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Ботевград разполага и с набор от различни недигитални технологии, насочени към креативни и приложни дейности, дейности в областта на електроника, програмиране и роботика.

Центърът е оборудван с 3D принтер, както и с учебни комплекти Arduino.

По този начин завършеният STEM център комбинира различни обучителни пространства и кабинети, оборудвани и обзаведени с ясна концепция от гледна точка на физическа среда, методи и форми на обучение, режими на обучение, както и технологична среда.

Новоизграден STEM център в ОУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Ботевград
Scroll to top