Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Мобилна лаборатория ScienceBus®

Мобилна STEM лаборатория за практически експерименти.

WACEBO “ScienceBus” е мобилна STEM лаборатория, съдържаща учебни комплекти за екпериментална дейност по природни науки.”ScienceBus” е мобилно решение, направено като мобилна количка с вградена мивка и вградена водно-циклична система.

Може да се използва като лабораторен плот с вградена мивка, шкаф за съхранение и пренос на учебните комплекти по природни науки, както и шкаф за съхранение и зареждане на таблети за учениците. 

Количка с вградена мивка и химически плот за провеждане на експерименти по природни науки.
разлобени модули на wacebo science bus

Модулно решение

  • 12 Въртящи се колела със спирачка
  • Модул с мивка и хидравлична водно-циклична система за пренос на водата
  • Централен модул с прозрачни врати и ключалка с ключ засъхранение на експерименталните комплекти
  • Работен плот от фенолен материал, дебелина 2см, с ергономични дръжки, които улесняват транспорта
  • Страничен модул (по ваш избор) наличен във версия с рафтове или система за зареждане на таблети

За въпроси, консултация или поръчки

Вградена водно-циклична система

WACEBO “ScienceBus” Ви позволява да провеждате и демонстрирате опити и експерименти в различни кабинети без необходимост от прокарване на допълнителна ВиК инсталация за целта. 

По този начин може да използвате Вашата мобилна STEM лаборатория в различни кабинети. 

Шкаф за съхранение на таблети

Мобилната STEM лаборатория WACEBO “ScienceBus” има възможност за монтиране на допълнителен модулен шкаф за съхранение на таблети до 11″. 

 

Може да комбинирате WACEBO “ScienceBus” с лични устройства Microsoft Surface Go 3 и да направите една изцяло завършена мобилна практическа и дигитална STEM лаборатория, позволяваща както традиционни приложни експерименти и демонстрации, така и работа с лични дигитални устройства комбиниране с учебен софтуер за демонстрация и визуализация на различни природонаучни опити. 

Учебни комплекти за провеждане на опити и експерименти

Мобилната STEM лаборатория WACEBO “ScienceBus” съдържа набор от учебни комплекти за провеждането на над 50 различни практически експеримента в различни области от природните науки и зелените технологии.

Електричество

• Как да използвате цифров мултицет
• Електрическа проводимост
• Резистори и цветен код
• Първият закон на Ом
• Връзки на резистори последователно и паралелно
• Верига с бутон превключвател
• Верига с лост превключвател
• Връзки на потребителите последователно и паралелно
• Изградете батерия с лимон
• Изградете батерия с домат
• Последователно и паралелно свързване на генератори
• Делител на напрежение
• Сегашният разделител
• Късо съединение

Електромагнетизъм

• Магнитът и неговите полюси
• Магнити в контакт с други материали
• Линии на магнитното поле
• Работа с компас
• Магнитно проследяване
• Взаимодействие между магнити и феромагнити
• Взаимодействие между магнит и компас
• Обхват на магнита
• Обхват на магнитите последователно и паралелно
• Свойства на разделен магнит
• Намагнитване на феромагнитен обект
• Електромагнит
• Електрификация чрез триене
• Положителна и отрицателна електрификация
• Електростатично махало

Механика

• Шублери и тяхното използване
• Първокласни, втори и трети клас лостове
• Законът на Спрингс и Хук
• Работа с фиксирана ролка
• Подемникът: обединението между фиксирана и мобилна ролка
• Разлагане на силите
• Триене в наклонена равнина
• Баланс в наклонена равнина
• Простото махало
• Маса и специфично тегло на телата
• Теория на повърхностното напрежение
• Налягане в течности
• Принципът на комуникиращите съдове
• Принципът на манометъра “U-tube”: закон на Стевин
• Принцип на Архимед

Оптика

• Праволинейно разпространение на светлината
• Отклонение на светлинен лъч с огледало
• Образуване на огън с двойно вдлъбната призма
• Образуване на огньове с равнинно-изпъкнала призма
• Образуване на огън с двойно изпъкнала призма
• Отклонение на лъч с триъгълна призма
• Симетрично отклонение на светлинен лъч с трапецовидна призма
• Обратно на часовниковата стрелка фазово изместване на светлинен лъч
• Фазово изместване по посока на часовниковата стрелка на светлинен лъч
• Общо отражение и критичен ъгъл
Оптична система от призми
• Изчисляване на фокуса на конвергентна леща
• Изследване на увеличение на изображението
• Проучване на намаляване на размера на изображението
• Телескопът на Галилей

Термодинамика

• Термометърът
• Топлина и температура
• Пренос на топлина: проводимост
• Пренос на топлина: конвекция
• Пренос на топлина: радиация
• Топлинно разширение на газа
• Течно разширение на течности
• Топлинно разширение на твърдите вещества
• Кипенето
• Кондензаторът
• Дестилаторът
• Изграждане на алкохолен термометър
• Калориметър и топлоизолация
• Воден еквивалент в калориметър
• Изчисляване на специфичната топлина на метала

Електродинамика

• Магнитното поле и силовите линии
• Посоката на магнитното поле: правилото на дясната ръка
• Естествен магнетизъм: компас и магнитно поле на Земята
• Основни принципи: Законът на Фарадей и Ленц
• Магнитна деформация
• Основни принципи: мотор и електрически генератор
• Двигател с постоянен ток
• Серия DC мотор
• Шунт DC мотор
• Електромеханичен генератор

Наука за живота

• Принцип за съхранение на масата
• Закон на Лавоазие
• Плътност на веществата
• Индикатор за киселини и основи в червено зеле
• Киселини и основи: калории от неутрализация
• Електролити и проводимост
• Редокс
• Клетката на Даниел
• Купчината солени купчини: Voltaic купчина
• Капилярност
• Цветната целина
• Осмоза
• Наблюдение на осмоза в морков
• Цветното нишесте
• Хартиена хроматография
• Кислород във вода
• Структурата на клетката
• Скелет и мускули на човешкото тяло

Биология

• Растителни клетки в сравнение
• Извличане на ДНК от растение
• Микроскопско наблюдение на безгръбначни микроорганизми
• Извънземни под микроскоп: бавноходки
• Наблюдение на процеса на митоза

Алтернативна енергия

• Горивна енергия: функциониране на двигателя с вътрешно горене
• Електрически генератор: производство и потребление на електроенергия
• Електрическо задвижване: принципи на електрическата мобилност
• Възстановяване на енергията: спиране на електрически автомобили
• Вятърен генератор: енергията на вятъра
• Водноелектрически генератор: енергията на водата
• Електропневматичен генератор
• Фотоволтаичен генератор: енергията на слънцето
• Фотоволтаична система: капацитет и енергийна ефективност
• Съхранение и потребление на алтернативна енергия

Експерименти с вакуум

• Висока вакуумна помпа
• Полукълбата на Магдебург
• Измерване на налягането: манометърът
• Връзката между силата и натиска
• Ефектите от разликата в налягането
• Налягане и температура: тенджерата под налягане
• Тръба за свободно падане: ефектите от висок вакуум
• Звукови вълни във вакуум
• Законът на Бойл
• Теглото на въздуха: експериментална мярка

За въпроси, консултация или поръчки