Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

За нас

Опит, специализация и професионализъм

Юнион Интерактив ООД предлага образователни технологии, софтуер и обучения за преподаватели. Обучителните програми са одобрени от МОН и  са вписани в ИРОПК. Фирмата работи в сектор „Образование“ на територията на цялата страна и е насочена конкретно към нуждите и спецификите на образователните институции. Ние предлагаме завършен модел на работа, включващ всички допълнителни услуги, свързани с правилната и ефективна интеграция на образователни технологии и учебен софтуер в класната стая.

Ние предлагаме завършен модел на работа, включващ всички допълнителни услуги, свързани с правилната и ефективна интеграция на образователни технологии и учебни софтуери в класната стая. Юнион Интерактив е фирма с петгодишен опит в дейността и сферата си, като към момента сме изградили дълготрайни партньорства с десетки български училища и детски градини. Работим по изграден модел, с висок професионализъм и отговорност към всеки наш клиент, което ни носи положителна обратна връзка от страна на нашите клиенти и партньори.

визитка на Юнион Интерактив

Официален дистрибутор за България

Mozaik Kiado - производител на образователен софтуер mozaBook

zSpace - производител на стереоскопични дисплеи и лаптопи zSpace®

GAOKE - производител на интерактивни технологии за класната стая

Arduino - производител на учебни комплекти по електроника, програмиране и роботика

Визия

Слоганът ни гласи, че “Технологиите са ключ към по-добро образование, а доброто образование – ключ към всичко останало”.

 

Качественото образование е един от основните признаци на едно модерно и развито общество. В същото време това е един от секторите, които трябва да търпят значителни промени и подобрения. Образованието трябва да подготвя адекватни и адаптирани към реалността млади хора.

Светът в момента се променя изключително бързо във всяко отношение. Ние работим различно, комуникираме различно, приемаме информация по различен начин! Образованието на 21.век не трябва просто да предоставя знания и умения, приложими на пазара на труда. Образованието днес трябва да бъде ориентирано и към креативност, културна и социална отговорност, разрешаване на проблеми, комуникация, продуктивност, технологични познания и мн. мн. др…

Всичко това предполага една промяна или, по-скоро, подобряване на учебния модел и на учебния процес като цяло. Това е и нашата цел и желание – да работим с училищата и да предлагаме решения, които модернизират образованието, правейки го адекватно на динамичната реалност около нас без да променяме изначалната му мисия и идея!

Мисия

За да постигнем визията, която имаме работим с надмножество международни и български компании, които са водещи производители на образователни технологии и софтуер. 

Опитваме се да отсеем добрия опит и практики, както и успешни, качествени и ефективни продукти, технологии и софтуер от цял свят и да ги интегрираме в българското училище по най-добрия възможен начин.

Екип

Александър Николов

Управител

Цветомир Николов

Управител

инж. Веселин Велчев

Технически сътрудник

Николай Гълъбов

Технически сътрудник

Александър Чантов

Експерт "Обучения и квалификация"