За нас

Юнион Интерактив ООД предлага образователни технологии, софтуер и обучения на преподаватели. Фирмата работи в сектор „Образование“ и е насочена конкретно към нуждите и спецификите на образователните институции. Ние предлагаме завършен модел на работа, включващ всички допълнителни услуги, свързани с правилната и ефективна интеграция на образователни технологии и учебни софтуери в класната стая. Юнион Интерактив е фирма с петгодишен опит в дейността и сферата си, като към момента сме изградили дълготрайни партньорства с десетки български училища и детски градини. Работим по изграден модел, с висок професионализъм и отговорност към всеки наш клиент, което ни носи положителна обратна връзка от страна на нашите клиенти и партньори.

Юнион Интерактив работи с над 10 различни международни и български компании, които се занимават в сферата на технологии, образование и софтуер.

Официален оторизиран дистрибутор за България:

Юнион Интерактив е официален оторизиран дистрибутор за България на:

  • Mozaik Education Ltd. – производител и разработчик на софтуера mozaBook Classroom
  • GAOKE GmbH – световен производител и дистрибутор на интерактивна техника и оборудване
  • zSpace Inc. – производител и разработчик на единствената по рода си образователна технология – zSpace®

Качество и добавена стойност:

Юнион Интерактив притежава:

  • Сертификат за система за качествено управление: БДС EN ISO 9001:2015
  • Златен сертификат за качество при провеждане на обучения и предоставяне на услуги, свързани с продуктите на Mozaik Education Ltd., в т.ч. и на mozaBook Classroom

Визия:

Качественото образование е един от основните признаци на едно модерно и развито общество. В същото време това е един от секторите, които трябва да търпят значителни промени и подобрения. Образованието трябва да подготвя адекватни и адаптирани към реалността млади хора.

Светът в момента се променя изключително бързо във всяко отношение. Ние работим различно, комуникираме различно, приемаме информация по различен начин! Образованието на 21.век не трябва просто да предоставя знания и умения, приложими на пазара на труда. Образованието днес трябва да бъде ориентирано и към креативност, културна и социална отговорност, разрешаване на проблеми, комуникация, продуктивност, технологични познания и мн. мн. др…

Всичко това предполага една промяна или, по-скоро, подобряване на учебния модел и на учебния процес като цяло. Това е и нашата цел и желание – да работим с училищата и да предлагаме решения, които модернизират образованието, правейки го адекватно на динамичната реалност около нас без да променяме изначалната му мисия и идея! 

Дейност:

Към юни, 2019 фирма Юнион Интерактив има изградени над 200 интерактивни кабинета/класни стаи, изпълнение на 30 специализирани ИКТ проекта за създаване на кабинети по природни науки или STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучение, 2 цялостно изградени zSpace® STEM лаборатории с фокус върху обучението по биология, множество zSpace® STEM хъбове за обучение по различни природонаучни дисциплини. Юнион Интерактив работи успешно с цели училища, а моделите, които се стараем да внедряваме са доказано успешни, ефективни и работещи.

За изминалата 2018 година Юнион Интерактив отбелязва 30% пазарен дял по НП „ИКТ“, по модула за финансиране на образователни технологии и хардуер.

ЕКИП:

Александър Николов

Управител

Цветомир Николов

Управител

инж. Веселин Велчев

Технически сътрудник

Александър Чантов

Обучител

Николай Гълъбов

Технически сътрудник

Scroll to top